Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Länsstyrelsen lägger en död hand över Karlshamn

Länsstyrelsen i Blekinge anser att ett utvidgat strandskydd inte är något hinder för Karlshamns utveckling. Inget kunde vara mer fel. Per-Ola Mattsson (S) gör rätt som protesterar mot beslutet om utvidgat strandskydd.
Publicerad 7 oktober 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Per-Ola Mattsson (S) gör rätt som protesterar mot länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.
Per-Ola Mattsson (S) gör rätt som protesterar mot länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.Foto: Bo Åkesson

Länsstyrelsen i Blekinge har nyligen beslutat att utvidga strandskyddet för 16 områden i Karlshamns kommuns kust och skärgård. Det är tredje gången som länsstyrelsen försöker utvidga strandskyddet. Två gånger tidigare har regeringen upphävt länsstyrelsens beslut på grund av brister i delgivningen.

Om länsstyrelsen lyckas denna gång återstår att se. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) säger till BLT att han sannolikt kommer att överklaga beslutet (BLT den 6 oktober). Det borde Per-Ola Mattsson och Karlshamns kommun verkligen göra.

Annons

I beslutet skriver länsstyrelsen att den inte anser att ett utvidgat strandskydd är något hinder för Karlshamns utveckling. Det är en åsikt Länsstyrelsen i Blekinge är ganska ensam om, vilket med all tydlighet framgår av de synpunkter som har inkommit under ärendets beredning och som redovisas i beslutet.

”I ärlighetens namn, vem vill egentligen ha detta utvidgade strandskydd förutom några lätträknade byråkrater på våra naturvårdande myndigheter och ett riksdagsparti som knappt klarar riksdagsspärren?”
Anders Gustafsson

Karlshamns kommun menar att ett utvidgat strandskydd riskerar att negativt påverka såväl bebyggelseutveckling som landsbygdsutveckling, friluftsliv och turism.

Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd anser att ett utvidgat strandskydd innebär stora ekonomiska förluster för markägare och att det innebär en stor begränsning i äganderätten.

Region Blekinge menar att det finns en risk att utvidgningen av strandskyddet kan komma att begränsa tätorts- och samhällsutvecklingen i kust- och skärgårdsområden.

Lantbrukarnas Riksförbund anser att ett utvidgat strandskydd i så stora områden är helt orimligt.

Orimligt. Ekonomiska förluster. Begränsning av samhällsutvecklingen. Negativt påverka bebyggelseutvecklingen. Jaså, inget hinder för Karlshamns utveckling?

Med en sådan massiv kritik mot en utvidgning av strandskyddet kan man verkligen ifrågasätta lagstiftningens demokratiska legitimitet. Knappt någon står på länsstyrelsens och lagstiftarens sida, ändå får vi dras med den här eländiga lagstiftningen. I ärlighetens namn, vem vill egentligen ha detta utvidgade strandskydd förutom några lätträknade byråkrater på våra naturvårdande myndigheter och ett riksdagsparti som knappt klarar riksdagsspärren?

Svårigheterna att kunna bygga för att bo eller för att bedriva verksamheter havsnära är ett av de absolut största hindren för Blekinges utveckling. Som Per-Ola Mattson så träffsäkert uttrycker det: ”Det är jätteviktigt med attraktivt boende. Om folk har gjort boendekarriär i Stockholm, Göteborg eller Malmö och vill flytta till Karlshamn, kan vi inte erbjuda dem det de vill ha.”

I rikspolitiken diskuteras nu ett reformerat strandskydd. Hur den exakta utformningen kommer att bli återstår att se, någon proposition har ännu inte presenterats för riksdagen. Men den uttryckliga ambitionen med reformarbetet är att ”Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck”, som det heter i januariavtalet.

Samtidigt lägger Länsstyrelsen i Blekinge en död hand över utvecklingen av det kustnära byggandet. Ridå.

Anders GustafssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons