Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Kvinnoskatter visar på sunkig kvinnosyn

Är inkomstskillnaderna verkligen ett problem som bör korrigeras genom speciella “kvinnoskatter”, om anledningen till de lägre inkomsterna är att kvinnor har valt annorlunda?
Publicerad 15 december 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Är inte Svensk Kvinnolobbys syn på jämställdhet något bakåtsträvande?
Är inte Svensk Kvinnolobbys syn på jämställdhet något bakåtsträvande?Foto: Peter Morgan

Det finns en inneboende orättvisa i det svenska skattesystemet som bygger på en “manlig norm”, menar Sveriges Kvinnolobby i rapporten ”Jämställda skatter” (2022).

Lönegapet mellan kvinnor och män har minskat på senare tid. Det har däremot inte inkomstgapet, alltså när lön, företagande, inkomst från annat kapital och bidrag samlas.

Annons

Nu pekar Sveriges Kvinnolobby på att det svenska skattesystemet har skuld i det. Män investerar mer i kapital, bilar och fåmansföretag medan kvinnor i högre grad är anställda i tjänstesektorn. De äger också färre företag än män. Således missgynnas de av skattesystemet (SR den 14 december).

Sverige kvinnolobby vill därför bland annat att moms på livsmedel sänks. Kvinnor handlar ju mer mat (även om män äter mer mat). De vill också att värnskatten återinförs.

”Kvinnor och män har samma möjligheter att söka till utbildningar eller starta företag.”
Emma Jaenson

Men är inte Svensk Kvinnolobbys syn på jämställdhet något bakåtsträvande?

Visst finns det avgörande skillnader i varför kvinnors och mäns inkomster ser olika ut, men det beror inte på det svenska skattesystemet. Det är ungefär lika orättvist för alla.

Inkomstskillnader mellan könen beror på sådant som att kvinnor tar mer ansvar för hemarbete, för barn och anhöriga. Kvinnor arbetar också i större utsträckning deltid, är mer sjukskrivna och de tenderar dessutom att arbeta i offentlig sektor där lönerna är lägre. Påpekas ska dock att männen i högre grad bidrar till välfärdens tjänster eftersom de betalar mer i skatt. Man kan således precis lika gärna argumentera för att det svenska skattesystemet är ojämställt – till männens nackdel.

Men i Sverige har män och kvinnor precis samma rättigheter. Kvinnor och män har samma möjligheter att söka till utbildningar eller starta företag. Det finns inget som säger att kvinnor inte kan investera i företag och tjäna lika mycket som män.

Är således inkomstskillnaderna verkligen ett problem som bör korrigeras genom speciella ”kvinnoskatter” eller ”mansskatter”, om anledningen till de lägre inkomsterna är att kvinnor har valt annorlunda?

Om man likt Sveriges Kvinnolobby anser att det är ett problem att för få kvinnor startar företag är det väl rimligare att uppmuntra kvinnor till att göra just det?

Visst finns det en brist i hur vissa yrken värdesätts lönemässigt i förhållande hur viktiga vi tycker att de är, framför allt de kvinnodominerande vårdyrkena med relativt låga löner.

Och bättre än att enbart sänka “kvinnoskatter” och höja “mansskatter” vore att sänka skatten för samtliga – inte minst för de med låga inkomster – för att gynna alla.

Sveriges kvinnolobby bör sluta se kvinnor som offer.

Emma JaensonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons