Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Jorden anropar Vänsterpartiet

I Vänsterpartiets värld är våra gemensamma resurser oändliga.
Publicerad 7 december 2017
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
©SCANPIX SWEDEN, 1998-10-07.Jorden - sedd från satellit.Jordglob/jordklot. Rymden.Foto: SCANPIXCode: 20360
©SCANPIX SWEDEN, 1998-10-07.Jorden - sedd från satellit.Jordglob/jordklot. Rymden.Foto: SCANPIXCode: 20360Foto: TT

I tisdags publicerade Dagens Samhälle en debattartikel signerad bland annat Karin Rågsjö, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet (Dagens Samhälle den 5 december). Frågan som avhandlas i debattartikeln är vilken hälso- och sjukvård de personer ska ha som olovligen vistas i Sverige, så kallade papperslösa, och personer vars rätt att stanna i Sverige är under prövning, alltså asylsökande. Budskapet vänsterpartisterna framför i artikeln är att dessa ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som alla andra som bor i Sverige.

För dagens situation, där dessa gruppers rätt till vård stannar vid sådan vård som inte kan anstå (vilket är humant och riktigt), innebär, enligt de undertecknade vänsterpartisterna, att människovärdet graderas efter medborgarskap (vilket vänsterpartisterna försåtligt blandar samman med bakgrund och födelseort). Och så kan vi ju inte ha det resonerar vänsterpartisterna, för alla människors lika värde är inget man kompromissar med enligt V.

Annons

Alltså: att avgränsa välfärden till att enbart gälla dem med ett visst medborgarskap är att göra avsteg från alla människors lika värde. Således ska de välfärdstjänster som den med ett svenskt medborgarskap har rätt till också gälla alla.

Draget till sin spets: det handlar alltså inte enbart om två gruppers, papperslösas och asylsökandes, rätt till en viss del av välfärdsstatens tjänster, det vill säga hälso- och sjukvården, utan allas rätt till alla välfärdstjänster i Sverige. För om det inte är så innebär det avsteg från alla människors lika värde, enligt V.

Vänsterpartiet verkar inte ha ägnat konsekvenserna av detta principiella ställningstagande särskilt stor tankemöda. För inte är det så att de argumenterar för att välfärdens omfattning drastiskt måste minska. Nej, V anser ju tvärtemot, att välfärdsåtagandet kraftigt ska byggas ut.

För att sätta det hela i perspektiv:

I måndags publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av Göran Arrius, ordförande i akademikernas centralorganisation Saco, om välfärdens finansiering. Arrius skriver bland annat: ”Politikerna kan inte längre ducka för det uppenbara. Sverige behöver en ordentlig diskussion om vilka krav som är rimliga att ställa på den offentligfinansierade välfärden” (SvD den 4 december).

Arrius bidrag är bara ett i raden av många inlägg som kommit under mycket lång tid på samma tema: när allt fler blir allt äldre samtidigt som de som arbetar blir färre kommer välfärden att sättas under hårt tryck. Och redan i dag finns det en uppenbar diskrepans mellan välfärdens löften och vad välfärden i praktiken levererar.

Men kanske är det inte särskilt förvånande att Vänsterpartiet är det parti som deltar minst i de seriösa diskussionerna om detta problem. Nej, i Vänsterpartiets värld handlar allt om att dela ut pengar till allt och alla. Hur ekvationen mellan intäkter och utgifter ska gå ihop? Ja, det blir någon annans problem att lösa.

Anders GustafssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons