Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Inte rimligt att barnen betalar priset för en kommunal skola

Små kommuner, som Olofström, skulle inte vara fullt lika sårbara på konjunkturens vågor om huvudmannaskapet för skolan återgick i statlig regi.
Ledare • Publicerad 6 maj 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Foto: Lena Ehring

Det ser inte roligt ut för utbildningsförvaltningen i Olofström under detta och nästkommande år. Totalt sett är den reella besparingssiffran under 2024 och 2025 hela 11,7 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Det kommer att kräva besparingsinsatser utöver det vanliga. Det går inte att utesluta att personalen påverkas, säger skolchef Patrik Håkansson i BLT, 24 april.

Som alltid när man läser om liknande besparingsförslag, i vilken kommun som helst, slås man av vansinnet att den svenska skolan över huvud taget finns i kommunal regi. 290 olika kommuner i Sverige bjuder på 290 olika förutsättningar för barn och ungdomar att få sina behov tillgodosedda, vilket självklart sätter sitt avtryck i ett uppsplittrat skollandskap.

Annons

Under lång tid har det konstaterats att kommunaliseringen utan sammanhållande kontroller av exempelvis skolkvalitet och betygsbedömningar är en av grundorsakerna till både betygsinflation och sjunkande kunskaper bland barn och unga. När konjunkturen vänder nedåt resulterar det i att skolan förvandlas till en budgetregulator. Det är helt bakvänt.

”När konjunkturen vänder nedåt resulterar det i att skolan förvandlas till en budgetregulator.”

Under hösten 2022 lämnades ett slutbetänkande till regeringen angående en möjlig återgång för skolorna från kommunal till statlig regi. Den som tror att det är en snabbfix får tänka om. Utredningen pekade på två möjligheter framåt: alternativ ett innebär att staten blir helt och hållet ansvarig. Det kan ta upp till 20 år att genomföra detta. Den andra modellen, att staten förstärker kontrollen men att kommunerna fortsatt är huvudmän, kan ta upp till 10 år.

Men frågan är, vad är alternativet? En av de resultat som lärarnas fack då var oroliga för var att lönerna skulle släpa efter och läraryrket tappa i status när kommunaliseringen slog igenom. Ja, det fick helt rätt. Så här, drygt 35 år efter skolreformen är det fortfarande helt obegripligt, men kanske inte så förvånande, att dåvarande skolminister Göran Persson (S) inte lyssnade på professionen. Lärarförbundet är nu, föga förvånande, angeläget om att driftsformerna återigen förändras. Det kan inte vänta, sade de då till SVT.

Skulle en återgång till staten lösa allt? Nej, sådana mirakelkurer finns inte. Men små kommuner, som Olofström, skulle inte vara fullt lika sårbara på konjunkturens vågor, ungefär som att det är tryggare att tillhöra en större valuta snarare än en mindre valuta. Men det är orimligt att skolan fortsätter att ta smällarna för de ekonomiska problem som många svenska kommuner befinner sig i. Barnen i det här landet förtjänar så mycket bättre.

Sylvia Asklöf FortellSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons