Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Inte kränkande ta av slöjan hos doktorn

Att läkare på vårdcentral oavsett sjukdom försöker skaffa sig en helhetsbild av patienten och eventuella symptom och därför ber om att den sökande tar av sig, jacka, mössa, keps eller andra täckande plagg är inget märkligt.
Publicerad 4 februari 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Vårdpersonal ska inte stämplas för att de försökt utöva sin profession på bästa möjliga sätt.
Vårdpersonal ska inte stämplas för att de försökt utöva sin profession på bästa möjliga sätt.Foto: isabell Höjman/TT

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har en tendens att ofta hamna snett. Särskilt när det gäller fall där religiös övertygelse krockar med de normer, regler eller uppförandekoder som återfinns i det sekulära majoritetssamhället. Nu har det skett igen.

En kvinnlig läkare på en vårdcentral inom Region Uppsala bad en patient att ta av sig sin slöja. Något som vederbörande uppfattade som diskriminering och kontaktade DO. Efter att ha utrett händelsen kräver nu DO regionen på 70 000 kronor eftersom de anser att läkaren ”behandlat henne sämre än hur en annan patient skulle ha behandlats i en jämförbar situation av skäl som har samband med hennes religion”.

Annons

Kvinnan sökte vård för en åkomma på en kroppsdel som enligt uppgift “inte täcktes av slöjan” och ifrågasatte därför att läkaren ombad henne ta bort huvudduken. Läkaren å sin sida menade att hon behövde ”se hela patienten för att säkerställa en hel hudkostym”. Till följd av detta uppstod en diskussion.

Att läkare på vårdcentral oavsett sjukdom försöker skaffa sig en helhetsbild av patienten och eventuella symptom och därför ber om att den sökande tar av sig, jacka, mössa, keps eller andra täckande plagg är inget märkligt. Tvärtom är det tecken på en god vård och visar att man tar patienten på allvar.

Under läkarutbildningen och inte minst specialistutbildningen för allmänläkare är den del som handlar om att se hela människan och ställa rätt diagnos utifrån individ och inte missa några sjukdomssignaler grundläggande. Oroande hade snarast varit om den kvinnliga läkaren inte bett sin patient att ta av slöjan.

”Oroande hade snarast varit om den kvinnliga läkaren inte bett sin patient att ta av slöjan.”

Det är naturligtvis alltid, i alla sammanhang, upp till den enskilde att fatta beslut om man vill följa vårdpersonalens råd eller ge förutsättningar för en seriös undersökning. Vill någon resa sig och gå är det fritt fram.

”Vill någon resa sig och gå är det fritt fram.”

Att däremot påstå att en läkare på en vårdcentral i ett slutet patientmöte försöker kränka ens religion och anmäla för diskriminering för att man ombetts ta av ett täckande plagg är både obehagligt och orimligt. Än värre är att DO går på denna linje.

Regionen som är läkarens arbetsgivare avser att överklaga. Gott så. Vårdpersonal ska inte stämplas för att de försökt utöva sin profession på bästa möjliga sätt.

Malin Lernfelt
Annons
Annons
Annons
Annons