Försvarsmakten samlar ihop allt som går

Ledare Artikeln publicerades

Den 18 november levererade Försvarsmakten en tidig julklapp till Sverige. Man har i det dolda lyckats skrapa ihop delar från det kustrobotbatteri som avvecklades för över 15 år sedan.

Man har moderniserat och återinfört systemet enligt Cajsa Wargs princip ”man tager vad man haver”.

Över en natt så har Sverige byggt en ytterligare lite högre tröskel mot den som har onda avsikter.

Det tunga kustrobotbatteriet bestod av lastbilar med möjlighet att avfyra robot 15 mot fientliga fartyg på stora avstånd. Det unika och toppmoderna förbandet utvecklades och återfanns på dåvarande KA2 i Karlskrona där systemet blev operativt 1995.

  Men bara fem år senare i samband med det ödesdigra försvarsbeslutet 2000 fattade regeringen beslut om att kustrobotarna inte längre behövdes eftersom man ansåg att den eviga freden var här för att stanna och att Ryssland inte längre skulle utgöra något hot.

  Därmed så raderade våra politiker bort både KA2 och det toppmoderna kustrobotsystemet från kartan tillsammans med mycket annat från vårt svenska försvar.

  Men det hann inte gå särskilt många år innan det kunde konstateras att analysen av utvecklingen i Ryssland var felaktig, och relativt omgående insåg de flesta att avvecklingen av det svenska försvaret hade genomförts alldeles för grundligt och i för stor skala.

  Avvecklingen av det rörliga och kostnadseffektiva kustrobotsystemet var ett synnerligen dumt beslut.

  Men trots detta så auktionerades tre av robotbilarna ut 2011 via försvarsexportmyndigheten till företaget Bärebergs Järn och Maskin, och så sent som för bara ett år sedan så kunde man återigen hitta dessa robotbilar till salu på blocket där ”nyskick” ingick i produktbeskrivningen.

  Detta är en mycket olycklig historia som man kan hoppas att våra politiker har tagit lärdom av. Försvarsförmåga kan raseras över en natt, men att bygga upp försvarsförmåga från grunden tar oerhört lång tid och är mycket kostsamt.

  Trots det är det mycket glädjande att Försvarsmakten nu gör allt de kan för att bygga upp en del av kustrobotförmågan igen givet det mycket bekymmersamma säkerhetsläget med ett allt mer aggressivt och rustande Ryssland som agendasättare i Östersjöregionen.

  Det här innebär att Sverige numera kan påverka fartyg med fientliga avsikter både från luften med JAS 39 Gripen, från ytan med korvetter och nu även från land via lastbilar.

  Sverige har därmed för första gången på många år ökat försvarsförmågan genom ett bra och nödvändigt initiativ av Försvarsmakten.

  Men nu är det upp till bevis för våra politiker, för det krävs betydligt mer än så här.

  Det duger inte att sitta och hänvisa till kommande försvarsberedning och använda sådan retorik som sköld när verkligheten ställer krav på fler och mer kraftfulla åtgärder här och nu för att öka svensk försvarsförmåga.

  Fakta

  Niklas Wiklund

  är fristående försvarskrönikör och är även känd under pseudonymen Skipper.

  Visa mer...