Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Det luktar jäv lång väg

Att kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) attesterat fakturor från ett aktiebolag som han själv är styrelseordförande i är olämpligt. Det märkliga är att han inte ser intressekonflikten själv.
Publicerad 9 december 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Rådhuset i Karlshamn. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson har attesterat fakturor från Netport. Ett bolag han själv är styrelseordförande i.
Rådhuset i Karlshamn. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson har attesterat fakturor från Netport. Ett bolag han själv är styrelseordförande i.Foto: Patric Söderström

I väntan på att den utlovade granskningen av etapp fem på Östra piren i Karlshamn, som beställts av kommunstyrelsen, ska presenteras kom i onsdags en granskning av relationen mellan Netport Science Park AB och Karlshamns kommun. Närmare bestämt en granskning av de fakturor som skickats från bolaget till kommunen under åren 2019 – 2020. Det rör sig sammanlagt om elva miljoner kronor under perioden.

För de som inte känner till Netport Science Park AB kan nämnas att det är ett bolag som ska främja samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet i Karlshamn. Den främsta finansiären till bolaget är Karlshamns kommun och i företagets styrelse sitter representanter från såväl kommunen, det lokala näringslivet som Blekinge Tekniska Högskola.

Annons

Från kommunens sida handlar det om kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson, kommundirektör Daniel Wäppling och samhällsbyggnadschef Ulrika Nordén-Johansson. Netport har också varit djupt involverat i nybygget på Östra piren genom att dess vd Samuel Henningsson som fram till nyligen var ansvarig projektledare för etapp 5.

”Granskningen påminner återigen om vilken viktig tillgång för medborgarna som en aktiv och orädd kommunrevision utgör i det demokratiska ansvarsutkrävandet.”
Anders Gustafsson

Granskningen från EY visar dock att styrelseuppdraget inom Netport inte hindrat kommunalrådet Per-Ola Mattsson från att attestera fakturor som skickats från bolaget till kommunen. För 900 000 kronor, exklusive moms, har det dessutom saknats stödjande dokumentation.

Det är en attestordning som inte gillas av Karlshamns revisorer. I det missiv, undertecknat av ordföranden Lars Beckman (M) å hela revisionsnämndens vägnar, och som skickats till kommunstyrelsen med anledning av granskningen från EY konstateras torrt: "nuvarande attestordning strider mot kommunens egna instruktioner om att attestant inte bör ha en ledande ställning hos motparten.” Och vidare: ”Att som attestant vara beslutsfattare i båda organisationerna innebär en olämplig attestordning”.

Från det oberoende revisionsbolagets EY:s sida rekommenderar man att jävsproblematiken i enlighet med kommunens riktlinjer måste beaktas i samband med att attestordning beslutas och att man måste säkerställa och förebygga att det inte förekommer jävssituationer och olämpliga beslutsattester inom kommunens verksamhet. Dessa råd och rekommendationer måste Karlshamns kommun genast ta till sig och följa.

Per-Ola Mattsson anser dock inte själv att han varit jävig (BLT den 9 december, SVT Blekinge den 8 december). Det är märkligt att han inte vill kännas vid att det här handlar om en direkt intressekonflikt. Han har ju för kommunens räkning godkänt fakturor som kommer från det bolag han själv är styrelseordförande i.

Granskningen påminner återigen om vilken viktig tillgång för medborgarna som en aktiv och orädd kommunrevision utgör i det demokratiska ansvarsutkrävandet. Fler kommunrevisioner borde likt den i Karlshamn vara på tårna och hela tiden granska de styrande. Den stora vinnaren är kommunmedborgarna och lokaldemokratin.

Anders GustafssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons