”Åkerarealen har minskat med en tredjedel”

Ledare Artikeln publicerades
Något vi lånar av våra barn.
Foto:Kallestad, Gorm
Något vi lånar av våra barn.

Angående ledaren ”Inte en framkomlig väg” (BLT 20 oktober). Vi ställer oss frågande till hur Sylvia Asklöf Fortell vill se framtidens samhälle - förbrukat eller förvaltat?

Det är med en känsla av olust som vi läser dina synpunkter på interpellationsdebatten mellan Magnus Oscarsson (KD) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Du är en av många pendlare som vill ha en ny väg mellan Lösen och Jämjö, det vill vi också. Men att asfaltera produktiv åkermark i nutid strider mot många lagar och förordningar men framför allt mot sunt förnuft.

Den som oroar sig för hur den framtida globala miljön kommer att se ut, saknar inte anledning. Klimatförändringar, utarmningen av den biologiska mångfalden, minskad fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist med mera. Att då asfaltera en produktiv åkermark är inte försvarbart.

Frågan är dessutom mycket mer än partifärg och lokalkännedom som du själv tar upp. Det handlar inte om nutid, utan vår framtid och framförallt våra barn och barnbarns framtid.

  På hundra år har Sverige minskat sin åkerareal med en tredjedel. Varje dag försvinner två hektar odlingsbar jordbruksmark till olika byggnationer, vilket är oerhört oroväckande.

  Regeringen tog i somras ett beslut med en ny livsmedelsstrategi. Den ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som leder till fler jobb och en hållbar tillväxt i hela landet. Då är det viktigt att välja ett hållbart alternativ som inte påverkar vår livsmedelsförsörjning.

  Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Sylvia AF har aldrig berört denna fråga. Varför är det så?

  Att konstatera att Trafikverket håller sig inom lagrum kräver lika stor analys och slutledningsförmåga som att konstatera att det är en "målkonflikt". Det juridiska fältet för Trafikverket är vidöppet. Frågan är vad vi medborgare accepterar och vill.

  Sylvia AF och andra pendlare vill spara några minuter till jobbet. Här vill vi betona generationsperspektivet. Vi har därför ett större ansvar mot vår framtid, än att asfaltera produktiv åkermark, i stället för att se på hållbara alternativ. Därför gläds vi åt att Magnus Oscarsson (KD) har tagit debatten i riksdagen. Vi vill att vägen skall byggas men den skall byggas med omsorg på framtiden. Vi vill se att dina och våra barns framtid skall förvaltas inte förbrukas.

  Markus Karström

  Bondeupproret

  Bengt Jönsson

  ordf. KD

  Billy Åkerström

  Gruppledare KD

  Svar: Att man har olika åsikter behöver inte betyda att motparten saknar analysförmåga. Men nåväl, jag får väl bjuda på det.

  För att förtydliga: min åsikt grundar sig inte i att jag ska tjäna några minuter till jobbet - även om jag, ärligt talat, är bottenlöst trött på köerna över Ramdalaslätten, där traktorerna inte sällan bestämmer hastigheten. Nej, det handlar om Blekinges utvecklingspotential.

  Vägen har utretts avigt och rätt under årtionden. Skogsalternativet som ni åberopar, har ju förkastats för länge sedan. Låt mig vända på frågan: varför accepterar ni inte det?

  Att spara matjord är givetvis viktigt, jag skriver ju det i ledaren. Men vägen handlar inte om att bygga villor eller golfbanor. Det handlar om att vi ska ha en grundläggande infrastruktur i en landsände som är i enormt behov av det. Det är målkonflikten - och det är skillnaden.