1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Asarums Rödakorskrets

Torsdagen den 25 februari hölls årets kretsstämma på Dyks väg 1 i Asarum. Mötet inleddes med en presentation av Magnus Arvidsson, asylsamordnare inom Svenska kyrkan, om de asylsökandes situation i kommunen. En mycket intressant föredragning som ledde till många frågor från medlemmarna. Kretsen är engagerad i ett projekt på Lindemohemmet med att lära asylsökande svenska. Kretsstämman genomfördes enligt Svenska Rödakorsets stadgar. I styrelsen under 2016 ingår Yngve Funeteg, ordförande, Sonja L. Johansson, sekreterare, Inga-Lena Johansson, vice ordförande, Maj-Britt Fröberg, kassör, Ingrid Stoltz, vice sekreterare, Ulla Karlsson och Åke Svensson är suppleanter i styrelsen. Till representanter i samverkansrådet valdes Yngve Funeteg och Inga-Lena Johansson med Maj-Britt Fröberg som suppleant. Till revisorer omvaldes Gunilla Avenhall och Eva Alexander Nilsson. Valberedningen omvaldes och består av Vivianne Roth och Christina Westman. Kretsstämman beslöt att skänka pengar till tre globalprojekt. Stämman avslutades med en mycket uppskattad pajbuffé med sallad, kaffe och ananaskaka.