Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Insändare

Vad hände med klotterpolicyn?

Den klotterexplosion som skett i Sölvesborg är mycket beklaglig. Förutom den enorma kapitalförstöring som skadegörelsen innebär är klotter vetenskapligt belagt en faktor som ökar den upplevda otryggheten i det offentliga rummet.
Insändare • Publicerad 5 juli 2024
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Majoriteten struntar i klotterpolicyn, skriver Louise Erixon, Sölvesborg.
Majoriteten struntar i klotterpolicyn, skriver Louise Erixon, Sölvesborg.Foto: Anton Hedberg

Hur vår gemensamma miljö ser ut påverkar främst våra kommuninvånares otrygghetskänslor, men även besökare under sommaren. Innan sommaren år 2022 beslutades om en ny klotterpolicy i Sölvesborg med tillhörande beslut om att en firma skulle upphandlas för att kunna efterleva en maximal saneringstid på 72 timmar efter upptäckt klotter.

I policyn, som gäller för alla typer av fastigheter, mark, anläggningar och fordon som är kommunens egendom, framgår att klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse inte accepteras. Dokumentation ska enligt beslutet göras av en upphandlad saneringsaktör. Därutöver bestämdes att skol- och fritidspersonal, socialsekreterare, föreningsaktiva med flera kontinuerligt ska utbildas och informeras för att bli medvetna om subkulturen runt klotter och dess riskfaktorer.

Annons

Under inväntandet av upphandlingen av saneringsfirman beslutade Kommunfullmäktige år 2022 att avsätta 2,5 miljoner kronor i tilläggsanslag under sommaren för att arbeta bort klotter och ogräs. Efter sommaren kom ett val och ett maktskifte i kommunen och efter två år har fortfarande ingen upphandling av någon saneringsfirma gjorts och därmed har den nya policyn inte kunna efterlevas,.

Att det politiska styret ignorerar fullmäktigebeslutet och struntar i klotterpolicyn är anmärkningsvärt då man som styre inte har lagligt mandat att göra så. SD menar att S och M i detta har två val; antingen tillser man att beslutet från och med nu efterlevs, eller så lägger man ett eget förslag till fullmäktige om att riva upp klotterpolicyn. För det senare finns inget folkligt stöd och vi kommer göra allt vi kan för att den viktiga policyn inte bara ska vara kvar, utan också ska följas.

Louise Erixon (SD)

Gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons