Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Insändare

Svar till KEK för dagens ris

Våra kompetenta medarbetare arbetar hela tiden för och strävar efter förbättring på alla områden, vilket du även kan se om du läser handlingarna i detalj.
Insändare • Publicerad 28 februari 2024
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi följer upp allt i vår internkontrollplan, skriver Sara Blixt (M) i Ronneby.
Vi följer upp allt i vår internkontrollplan, skriver Sara Blixt (M) i Ronneby.Foto: Janerik Henriksson/TT

Bästa KEK,

Kön till somatikboenden är historiskt sett väldigt kort för tillfället, då vi i skrivande stund endast har fyra seniorer som väntar på boende (märk väl att dessa fyra faktiskt kan ha fått ett erbjudande men valt att tacka nej och därför kvarstår i kön). Vi har däremot, tvärtemot det du påstår, ett fåtal lediga lägenheter på våra boenden. I januari hade vi totalt tolv lediga lägenheter i verksamheten, varav fem var somatikplatser.

Annons

Maxtaxan höjs varje år och genom en indexuppräkning, och det är något som alla kommuner i Sverige gör, inte bara Ronneby kommun. Det har varit likadant alla år och det är ingen nyhet att så sker.

Vad gäller de avvikelser du nämnder i form av läkemedelshantering, basal hygien och så vidare, är detta något vi följer varje år i nämnden i en interkontrollplan. Våra kompetenta medarbetare arbetar hela tiden för och strävar efter förbättring på alla områden, vilket du även kan se om du läser handlingarna i detalj.

Överskottet i nämnden för 2023 baserar sig till stor del på statsbidrag som vi fått men ej kunnat nyttja under året, samt att budgeten för hemtjänsttimmar ej nyttjades fullt ut. Detta är något vi är mycket glada för då det tyder på att våra seniorer håller sig friska och ej behöver våra biståndsbedömda insatser i så stor utsträckning som vi trodde när vi lade prognosen.

Vi har en mycket fin äldreomsorg i Ronneby kommun, något som vi kan se både i Brukarenkät samt SPF:s hemtjänstindex där Ronneby klättrat 100 (!) platser. Låt oss glädjas åt detta fina resultat samt att vi är en kommun som kan erbjuda attraktiva boendepatser på SÄBO samt en hemtjänst i världsklass till våra invånare.

Sara Blixt (M)

Ordförande Vård och omsorgsnämnden Ronneby kommun

Annons
Annons
Annons
Annons