Stoppa rökningen

Icke rökare ,

I Sverige idag är dödsfallen p.g.a. rökning alldeles för många. På cancerfonden.se skriver Lena Biörnstad att cirka 5200 personer dör varje år för att de röker.

Om man bortser från de som avlider så är det ytterligare nästan 7000 personer som lider av allvarliga sjukdomar. Rökning dödar fler personer varje år än vad trafikolyckor, självmord och narkotika gör tillsammans. Vi måste få stopp på rökningen innan det är för sent.

Man kan förstå att det är svårt att sluta röka för de personer som idag är beroende. Dock kommer det ta lång tid att få stopp på rökningen om inte de äldre generationerna slutar röka. Man har bevisat att ungdomar som har rökande föräldrar löper större risk att själva börja röka.

Oscar Dieden som är intressepolitiskt sakkunnig på cancerfonden skriver på tobaksfakta.se att 2012 var det 3 gånger så stor risk att ungdomar med rökande föräldrar också började röka, om man jämför med ungdomar med icke rökande föräldrar.

    Många av de vuxna som röker idag säger att de inte visste om alla risker och sjukdomar som rökning orsakar. Idag är de beroende och kan inte sluta på grund av det beroendeframkallande nikotinet i cigaretterna. Det tycker inte jag är mycket till ursäkt om man kollar på alla sjukdomar och dödsfall rökningen orsakar. Själv tycker jag att det är ens eget ansvar att sluta röka, eller att aldrig börja röka. Men vi som inte röker påverkas ju ändå, det värsta är lukten.

    Trots alla dåliga saker finns det faktiskt en liten ljusglimt. Alexandra Kopf Axelman berättar på scb.se att Sverige har den lägsta andelen rökare om man jämför med övriga länder i Europa, 14 procent. Men är det så mycket till tröst om man kollar på alla de hemska saker som finns förknippade med rökning.