Press- och yttrandefriheten är demokratins grundbult

Ronny Karlsson ,
"Fallet med den kända ryska journalisten Anna Politkovskaja är ett förfärande exempel på brott mot det fria ordet. Det råder stor enighet om att mordet var ett beställningsarbete av regimen", skriver Ronny Karlsson i Trummenäs.
"Fallet med den kända ryska journalisten Anna Politkovskaja är ett förfärande exempel på brott mot det fria ordet. Det råder stor enighet om att mordet var ett beställningsarbete av regimen", skriver Ronny Karlsson i Trummenäs.

BLT har sedan en tid ägnat stort utrymme åt vår pressfrihet och gjort det på ett förtjänstfullt sätt. 2016 har vi levt med tryckfrihet och offentlighetsprincip i 250 år. Tryckfrihetsförordningen från 1766 är unik.

Normalt tilldrar sig yttrande- och pressfrihet inget större intresse. Vi tar dem för givna precis som vi gör med demokratin, något som vi absolut inte ska göra!

Korruption och maktfullkomlighet breder lätt ut sig utan en omfattande granskning. Vår moderna historia är fullspäckad med exempel då korrupta makthavare har avslöjats och fått avgå och i många fall med hårda påföljder. När revision och internkontroll fallerar har granskande journalister avslöjat allt från Watergateskandal till maktmissbruk i den lilla kommunen. Offentlighetsprincipen har gett journalister och allmänhet ett viktigt instrument både för att avslöja och förebygga korruption. En fri press är garanten för att avslöjandena också kommer till allmän kännedom.

I samband med Sovjetunionens sammanbrott var det just öppenheten och yttrandefriheten (glasnost och perestrojka) som banande väg för kommunistregimens fall. Sovjetunionen föll och Ryssland återuppstod med en demokratisk författning. Dessvärre är denna demokrati under nedmontering och det effektivaste sättet att urholka demokratin är att just inskränka press- och yttrandefrihet. Idag kan ingen påstå att det finns en fri och oberoende press i Ryssland. Fallet med den kända ryska journalisten Anna Politkovskaja är ett förfärande exempel på brott mot det fria ordet. Det råder stor enighet om att mordet var ett beställningsarbete av regimen.

    Det finns många oroande exempel på länder där press- och yttrandefriheten är hotad och redan inskränkt. Turkiet, Ungern, Polen är exempel. Och det finns många orosmoln runt om i världen med nationalistiska och främlingsfientliga strömningar. Tilltron till ”starka ledare” förskräcker och motståndet mot ett gränsöverskridande samarbete likaså. Inte sedan andra världskriget har behovet av samarbete och respekt för grundläggande demokratiska värden varit större. Öppna och transparenta stater med fri press och en oinskränkt yttrandefrihet är förutsättningen för demokrati och mänskliga rättigheter.

    Den 3:e maj är också pressfrihetens dag, instiftad av FN:s generalförsamling 1993 som minne av Vindhoedeklarationen som värnar om en självständig och pluralistisk press. Det finns all anledning till att manifestera både dagen och året. Yttrande- och pressfriheten är grundbulten i vår demokrati. Låt oss vara rädda om den!