Någon som kan redogöra för ordet/namnet Gribshunden?

Lars Sörlöv ,
Gribshunden.
Foto:Patric Söderström
Gribshunden.

I BLT benämns den funna och upptagna galjonsbilden Gribshunden från 1400-talet som monstret. Finns det någon språkhistoriker eller språkvetare som kan redogöra för ordet/namnet Gribshunden.

För mig förefaller det som om namnet är benämningen på krokodil under denna tid, 1400-talet, i Danmark eller i hela Skandinavien. På den tiden var en bildhuggare i Danmark förmodligen inte förtrogen med alla exotiska djur och skapade fritt en krokodil = gribshund. Vad jag kan se har den ett stort gap och rejäla tänder att gripa tag med och hund var en bra association att sätta gripgapet på!