Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Villaägarna: Naturvårdsverket måste skilja på stort och smått

Majbrasan förbjuds på gården, konstaterar Villaägarnas riksförbund, som i den här debattartikeln kritiserar den tillämpning av EU:s avfallsdirektiv som nyligen offentliggjorts. Villaägarna har stora möjligheter att själva ta hand om sitt trädgårdsavfall, som i dag kan komposteras eller flisas ner, konstaterar Jonathan Lindgren.
Blekinge • Publicerad 24 april 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Majbrasa, ett minne blott?
Majbrasa, ett minne blott?Foto: Ingemar Lönnbom

Naturvårdsverkets nya instruktioner för hantering av trädgårdsskräp är för långtgående. Kommuner tvingas med detta förbjuda folks egen vårbrasa på gården.

Naturvårdsverkets besked lämnar våra kommuner med ett mycket smalt handlingsutrymme för när en dispens kan vara möjlig. Om man nu vill söka dispens och betala handläggning motsvarande en timme för det indexerade priset på 1330 kronor i många kommuner. Karlskrona kommun, som åtminstone uppdaterat sin hemsida med de nya reglerna, informerar inte ens där om möjligheten till dispens. Naturvårdsverket har gjort tolkningen utifrån EU:s avfallsdirektiv, men får samtidigt skäll av EU-parlamentariker som menar att tolkningen är för långtgående.

Annons

Konsekvenserna för många familjers vårtraditioner blir att den tradition som städningen på gården inneburit, i skiftet mellan årstider då vinterns vedermödor städas ur och eldas upp, nu styrs om.

”Karlskrona kommun, som åtminstone uppdaterat sin hemsida med de nya reglerna, informerar inte ens där om möjligheten till dispens.”
Jonathan Lindgren, Villaägarnas riksförbund

Naturvårdsverket klassar rester vid beskärning av träd som trädgårds- eller parkavfall. Avfall är inte längre skräp – utan en åtråvärd resurs. Det bioavfall som inte komposteras uppmanas därför lämnas in till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. Här finns en tänkt klimatvinst när avfallet inom ramen för kommunens avfallshantering ger återvinning eller energi i värmeverket.

Villaägarnas riksförbund vill i sammanhanget understryka att resursen för det första är något som villaägaren själv förfogar över med många applikationer. Det kan handla om att flisa ner och använda för täckodling, kompostering – eller som folk har gjort helt enkelt, att ge sig själv och familjen en trevlig stund som brasa på vårkanten att grilla korv och marshmallows med.

Det tänkta klimatvinsten kommunen hoppas göra ska också ställas mot bestyret, kostnaderna och utsläppen det innebär att behöva lägga allt på en släpvagn och göra en resa till återvinningen.

I tolkningen av EU:s direktiv har svenska myndigheter ofta gjort långtgående tolkningar vars proportioner förvånat och i förlängningen eroderat synen på vad EU haft för intentioner med lagstiftningen. En oförmåga att skilja stort från smått i kampen för högre mål skapar avstånd mellan beslutsfattare och dess medborgare.

Naturvårdsverket behöver ompröva sin tolkning av EU-direktivet och ge kommunerna förutsättningar att tillåta gårdsbrasan även framöver.

Jonathan Lindgren

Samhällspolitisk expert

Villaägarnas Riksförbund

Annons
Annons
Annons
Annons