Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Vargen bör flyttas till en mindre skyddad lista

Det är självklart att hotade arter ska skyddas, men tillämpningen måste reflektera verkligheten.
Publicerad 14 maj 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Möjligheten att vidta åtgärder i Sverige, som till exempel skyddsjakt, borde öka.
Möjligheten att vidta åtgärder i Sverige, som till exempel skyddsjakt, borde öka.Foto: Mostphotos

Vargar som sliter får i stycken, sälar och skarvar som rensar haven på fisk och förstör den biologiska mångfalden samt vildsvin som sprider sig så pass mycket så att de sprider den afrikanska svinpesten i våra skogar.

Att varg, säl och skarv klassas som skyddsvärda arter i Europa, trots att arterna i dagsläget har återhämtat sig i Sverige, skapar stora problem. Det här vill Centerpartiet ändra på.

Annons

Dagens EU-lagstiftningen är nämligen väldigt klumpigt utformad och dessa arter skyddas fortfarande eftersom lagstiftningen är statisk, medan naturen är dynamisk. Det blir fel i ekvationen helt enkelt. Vi behöver hållbar förvaltning och lagstiftningen måste hänga med.

Grunden i jaktpolitiken ska självklart vara att beslut ska fattas på lokal nivå. Då beslut som påverkar jakt ändå fattas på EU-nivå, direkt eller indirekt, måste regionala och lokala skillnader beaktas.

EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv är ett exempel på regelverk som idag har en orimlig påverkan på svensk jakt och som därför behöver ses över och uppdateras.

Art- och habitatdirektivet reglerar i hög grad den svenska vargförvaltningen genom att EU listar den svenska vargstammen som strikt skyddad. Centerpartiet menar att vargens status i Sverige i dag är så stabil att arten bör flyttas till en lägre klassad skyddslista.

Det skulle innebära att vargen fortsatt är skyddad men att möjligheten att vidta åtgärder i Sverige, som till exempel skyddsjakt, ökar. Vi har sett på nära håll i närtid hur lantbrukare och framför allt fårägare drabbats hårt i Blekinge och Småland. Vi behöver fler betande djur som håller landskapet öppet, inte färre! Rovdjuren tvingar bort renskötsel, tamdjurhållning och löshundsjakt när de lämnas okontrollerade.

Det är självklart att hotade arter ska skyddas, men tillämpningen måste reflektera verkligheten, och uppdateras när verkligheten uppdateras. När arterna återhämtat sig och bedöms vara livskraftiga behöver skyddet av dessa ändras, med en mer aktiv förvaltning.

I Europaparlamentet arbetar Centerpartiet aktivt för att våra europeiska kollegor ska förstå den svenska situationen och hur vår skog och landsbygd fungerar. Rovdjur är en del av vårt lands unika karaktär men vi kan inte forma våra samhällen på deras villkor.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker och toppnamn i Europavalet, Centerpartiet

Patrik Davidsson, Kandidat till Europaparlamentet, Centerpartiet

Sylvia Asklöf FortellSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons