Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Varför vi ska ha stadsarkitekt i Sölvesborg?

I vår kommun har vi efter omorganisation ingen samlande kraft som företräder kunskapsfältet kring arkitektur och vår gestaltade livsmiljö.
Sölvesborg • Publicerad 1 februari 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Goda exempel på framsynt arkitektur och stadsplanering är Sölvesborgsbron.
Goda exempel på framsynt arkitektur och stadsplanering är Sölvesborgsbron.Foto: Mattias Mattisson

I Sölvesborg har politikerna tagit beslutet att avskaffa stadsarkitekten. Detta i samband med den omorganisation som genomfördes av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med denna omorganisation skulle vara att vitalisera organisationen och skapa en mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.

Annons

Det var en oenig kommunstyrelse, 2022-12-06, som genomförde beslutet att avskaffa tjänsten som stadsarkitekt.

Moderaterna, Socialdemokraterna, SoL-partiet samt Centern röstade ja till förslaget medan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkade på återremiss. Vänsterpartiet avstod från att rösta

En stadsarkitekt behövs för att samordna gestaltningen av den byggda miljön. Det gäller såväl i planärenden som bygglovsärenden. Stadsarkitekten är också ett ansikte utåt och ska kunna ge råd och stöd till allmänhet och näringsliv. Ur ett kommunperspektiv ska vederbörande verka för att politikernas mål och visioner omsätts i handlingar. Allt detta förutsätter att stadsarkitekten har rätt kompetens och erfarenhet samt ansvar och befogenheter kopplade till detta. Det behöver inte innebära personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar men att vederbörande ändå har något mandat att leda och fördela arbete och företräda kunskapsfältet kring arkitektur och vår gestaltade livsmiljö.

”I Sölvesborg har vi haft starka stadsarkitekter som format staden.”
Mats Gunnarsson, Robert Manea

I Sölvesborg har vi haft starka stadsarkitekter som format staden. Goda exempel på framsynt arkitektur och stadsplanering gör sig gällande i vår stadsbild. Inte bara tingshuset av Gunnar Asplund och stationen av Folke Zettervall utan också esplanadsystemet i den så kallade Nya staden, vår fina Sölvesborgsbron, planen för Ljungaviken med mera. Därmed har stadsarkitekter och andra på ett förnuftigt sätt förvaltat arvet i våra historiska byggnadsmiljöer genom att varsamt både bevara och utveckla. Mest namnkunnig är Jan Lagerås som under sin långa tid som stadsarkitekt 1976-2006 inte bara agerade myndighetsperson utan också utformade såväl kommunhus, bibliotek som andra offentliga byggnader och platser.

I vår kommun har vi efter omorganisation ingen samlande kraft som företräder kunskapsfältet kring arkitektur och vår gestaltade livsmiljö. Vi har förvisso flera planarkitekter och andra handläggare som efter bästa förmåga vill göra sina röster hörda. Då varken stadsarkitekt eller arkitekturpolicy finns är det emellertid stor risk att arkitektur- och gestaltningsfrågor inte får rätt gensvar hos våra beslutsfattare. Det gör det inte minst svårt att värna våra riksintressen för kulturmiljö, som innerstaden och våra fiskelägen.

Mats Gunnarsson (SD) T.f gruppledare SD Sölvesborg

Robert Manea (KD) gruppledare KD Sölvesborg

Annons
Annons
Annons
Annons