Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Varför låtsas Persson och Bergstrand som att de inte fått svar?

Replik på insändare ”Var är pengarna?”
Olofström • Publicerad onsdag 09:10 • Uppdaterad torsdag 07:00
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Susekullen
SusekullenFoto: Lena Ehring

Den 23 mars, 2024 har Sydöstran ett fint reportage där ”Rolf Susekullen Bergstrand” porträtteras för sina gärningar inom ramen som föreståndare för Susekullens fritidsgård i Olofström. Därefter följer en insändare med rubriken ”Var är pengarna” den 6 maj, 2024 i samma tidning, tätt följd av en insändare i BLT den 7 maj, 2024, med samma rubrik.

Avsikten med insändaren är svår att överblicka – speciellt med tanke på den förvirring som skribenterna uppvisar i sin text. Å ena sidan vet de var pengarna tagit vägen om man tolkar texten rätt, då de hänvisar till att de faktiskt fått svar, å andra sidan har de ingen aning och de får läsaren att tro att de famlar i ett mörker av icke-svar. Var är pengarna, skriver de och samtidigt är det högst oklart vem eller vilka som tilltalas och förväntas svara på frågan.

Annons

Men varför frågar de oss – när de fått svar?

För svar det har sannerligen Anders Persson och Rolf Bergstrand fått. Både skriftligt och på ett fysiskt möte som hölls den 5 mars, 2024. Därefter skildes vi åt i samförstånd och skribenterna hade förstått att de fortsättningsvis fick föra sina frågeställningar vidare till dem det berör. Det vill säga senaste styrelsen för föreningen Susekullen. Inte konstigt att Olofströms kommun inte reagerade på insändare och artiklar om eftersökta pengar.

Därför känner jag mig nu nödgad att upplysa samtliga läsare om vad som hänt. Efter det är gjort förväntar jag mig inte fler frågor om var pengarna är, åtminstone inte kopplat till detta ärende, till Olofströms kommun.

Vid föreningen Susekullens sista årsmöte beslutades att lägga ner föreningen. Både före och efter årsmötet har Susekullens representanter, fått till svar att Olofströms kommun inte avser att ta emot några kvarvarande ekonomiska medel utifrån det sätt som föreningens Susekullens stadgar är skrivna.

I föreningens stadgar §12 stipuleras att:

”Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar förvaltas av Olofströms kommun och om verksamheten inom två år från nedläggandet återupptas, skall tillgångarna återgå till föreningen. I annat fall skall tillgångarna av kommunen fördelas till föreningar eller institutioner inom kommunen som bedriver verksamhet med samma eller likartad inriktning som denna förening. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar samt fonderna; Ingvar Söderströms Minnesfond, Rolf Bergstrands 50-årsfond och Olofströms diabetesfond förvaltas av Olofströms kommun. Susekullenfonden gäller verksamheten på fritidsgården och ingår inte i ovanstående”.

Dessvärre finns det fler frågetecken än svar. Exempelvis skriver föreningen i sina stadgar att Olofströms kommun ska förvalta tillgångarna.Att en kommun ska förvalta medel som i detta fallet, innebär att de ekonomiska tillgångarna också förväntas ge någon form av avkastning, det vill säga växa. Samma sak gäller de fonder som nämns. Därutöver är det oklart vem eller vilka det är som har rätt att återuppta verksamheten och i vilken form den ska bedrivas för att tillgångarna ska återgå till föreningarna. Samt om fonderna då också ska återgå till en eventuellt ny förening. Det blir svårt för en kommun att göra rätt och det blir ett gisslandetagande av kommunen.

Fritidsgården Susekullen avregistrerades hos Skatteverket den 7/8- 2023 angående organisationsnummer och den 4/8-2023 angående skattekontot. Inga ekonomiska medel är överförda till Olofströms kommun. I ett läge där en förening är nedlagd kan vi inte heller ”bara” ta emot ekonomiska medel från oklart vem. Det vore kriminellt. Olofströms kommun äger inte heller rätt att diskutera på vilket sätt de kvarstående medlen ska användas. Juridiskt sett äger inte heller Anders Persson eller Rolf Bergstrand rätten att diskutera Susekullens medel med Olofströms kommun. Detta då de inte äger det mandatet.

Anders Persson och Rolf Bergstrand har delgivits ovan information och hänvisats till att fortsätta föra dialogen med dem det berör, vilket inte är Olofströms kommun utan de som representerat föreningen Susekullens sista styrelse.

Frågan är dock om skribenterna driver frågan för ungdomarnas skull eller om det är för sin egen?

Annons

Lorri Mortensen Mates

Fritidschef, Olofströms kommun

Annons
Annons
Annons
Annons