Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Vad händer i Karlskrona?

Karlskrona • Publicerad 20 mars 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bubbetorp har gett många ett värdigt och meningsfullt liv och en meningsfull vardag.
Bubbetorp har gett många ett värdigt och meningsfullt liv och en meningsfull vardag.Foto: Peter Hang

Utifrån sett verkar det vara brist på både strateger och strategi i kommunledningen.

Om vi nu börjar med avvecklandet av djurverksamhet i Vämöparken. Är det inte någon från kommunledningen som varit ute i parken och sett vilken glädje djuren varit, inte minst för barnfamiljer? Många barn får i dag ingen kontakt med djur. Vi är helt överens om att varken Vämöparken eller djurhållningen är en kommunal kärnuppgift men kommunens ansvar för en park som lockar besökare kvarstår. Ska dessutom byggnader och hägn stå där som en påminnelse om en korttänkt politik? Samma kommunledning kan närmast helt utan underlag betala 150 000 kronor i månaden för att hyra Vattenborgen utan att ha den fylld med verksamhet. Vad är tanken med att hyra men inte ha verksamhet? Undertecknad förstår inte logiken.

Annons

Det är uppenbarligen samma obegripliga logik bakom avvecklingen av arbetsmarknadsarbetet på Bubbetorps gård där inget alternativ presenterats innan avvecklingsbeslutet. Det var en favör 2008 att som ansvarig för Arbetsmarknadsenheten efter gjorda förhandlingar få hälsa den välmeriterade Trädgårdsutbildningen välkommen till Bubbetorps gård. Det var en del i en medveten strategi för att knyta ihop aktörer utanför kommunen med det egna kommunala arbetet att rusta människor för arbete och så långt det överhuvudtaget var möjligt en egen försörjning. När nu kommunledningen valt att mer eller mindre avveckla arbetet på Bubbetorps gård så väljer naturligtvis en seriös utbildare som Hermods vilka 2011 blev ansvariga för Trädgårdsmästarutbildningen att säkra tillgången till lokaler genom att skriva avtal med Soft Center i Ronneby. Har kommunledningen en aning om på vilket sätt Trädgårdsmästarutbildningen med riksintag satt Karlskrona på kartan? Har ni en aning om hur ni ska ge ett värdigt liv med så arbetsliknande villkor som möjligt för de människor som av olika skäl inte ens med lönebidrag är gångbara på ordinarie arbetsmarknad? Bubbetorp har gett många ett värdigt och meningsfullt liv och en meningsfull vardag. Att rusta människor till studier eller arbete har varit målet. Amatörmässighet är bara förnamnet på det politiska hantverket.

Skulle sen Bubbetorps gård bjudas ut till försäljning så vet vi att det endast är någon mycket förmögen som har möjlighet att köpa. En offensiv kommunledning hade sett till att utöka samarbetet med Hermods som har specialistkompetens på socialt arbete. Inte som nu avsluta det.

”Amatörmässighet är bara förnamnet på det politiska hantverket.”
Mats Lindbom

Det ser inte heller ut att finnas någon som helst strategi för att hantera Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek med boksamlingar från 1794 hade. Den hade varit värd en viss framförhållning.

Vad det gäller avlopp och tillstånd till enskilda sådana på Tjurkö så talar inte heller den hanteringen så mycket om professionellt politiskt hantverk. När man nu backat i frågan gör man det med argument att det kommit fram nya fakta som inte var kända när tillstånd avsågs beviljas. Det vill säga samma fakta som beredande tjänstepersoner använde när de inte ville bevilja tillstånd hade nu nått politiken.

Som ansvarig för en uppgörelse i kommunfullmäktige med Gerthie Olsson, då ansvarigt kommunalråd, om att öppna för alternativa lösningar på VA-området så finns kunskapen hos mig om att det ibland är nödvändigt för politiken att ta kommando över tjänstemän som inte vill tänka nytt. Nämnd uppgörelse ledde till att när jag 2014 lämnade politiken så hade fler än 1 500 enskilda avlopp sanerats. Det finns både utrymme och behov av politiskt hantverk.

Mats Lindbom (C)

Annons
Annons
Annons
Annons