Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Sydostlänken är helt avgörande för Blekinges framtid

En av anledningarna till att nuvarande regering behöver uppdatera nuvarande kalkyl är att Socialdemokraterna inte tog ansvar för infrastrukturen under föregående mandatperioder.
Debatt • Publicerad 4 april 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det nya säkerhetsläget och Natomedlemskapet innebär att infrastrukturen behöver stärkas, skriver Camilla Brunsberg Sophia Ahlin Moderaterna.
Det nya säkerhetsläget och Natomedlemskapet innebär att infrastrukturen behöver stärkas, skriver Camilla Brunsberg Sophia Ahlin Moderaterna.Foto: Moderaterna

Sydostlänken innebär en växande arbetsmarknad i sydöstra Sverige genom ökad persontrafik på järnväg och en halverad restid jämfört med dagens kollektivtrafik. Det kommer att öka människors möjlighet att pendla mellan bostad och arbete, vilket också innebär en större möjlighet för företagen att anställa kompetent personal.

Blekinges företag bidrar till Sveriges BNP, och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för att företag ska kunna överleva, växa och expandera. Det är angeläget att göra investeringar som bidrar till Sveriges tillväxt. Att prioritera Sydostlänken gynnar hela Sveriges tillväxt. Det är därför viktigt att infrastrukturinvesteringen Sydostlänken, en infrastrukturinvestering som gör så att jobben stannar i Sverige, blir genomförd.

Annons

Sydostlänken har varit ett aktuellt projekt under en längre period och byggstarten har redan förskjutits ett antal gånger. Först utlovades en byggstart 2022, sedan sköts det upp till 2024 för att efter det förskjutas ytterligare en gång, till 2027. Dessutom har underhållsskulden för Sveriges samlade infrastruktur byggts upp under tidigare regering och är nu på väg upp emot hundra miljarder.

En av anledningarna till att nuvarande regering behöver uppdatera nuvarande kalkyl är att Socialdemokraterna inte tog ansvar för infrastrukturen under föregående mandatperioder. Att Trafikverket nu tvingas göra uppdaterade kalkyler beror bland annat på att redan gjorda kalkyler inte varit tillräckligt tillförlitliga.

Regeringens övergripande principer bygger på att låta samhällsnyttan vara ledande och att investera i gods- och pendlingsflöden. Det nya säkerhetsläget och Natomedlemskapet innebär dessutom att infrastrukturen behöver stärkas, vilket ger Sveriges mest försvarstäta län möjligheter att prioriteras.

Volvo Cars är den största privata arbetsgivaren i Blekinge. Sydostlänkens färdigställande är en förutsättning för att trygga Olofströmsfabrikens framtid. Det är ytterligare ett argument för Blekinge givet att detta gör att jobben stannar i Sverige.

Vi Moderater i Blekinge kommer göra allt vad vi kan för att Sydostlänken blir av. Vi har en regering som uttalat prioriterar underhåll, trygghet, hållbara jobb och tillväxt. En regering som vet att politik inte bara är att vilja utan att välja. Nej till höghastighetståg, kohandel med Miljöpartiet till priset av nedlagda flygplatser och ja till en robust infrastruktur som får Sverige att fungera.

Camilla Brunsberg (M), riksdagsledamot Blekinge

Sophia Ahlin (M), regionråd Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons