Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Sviktande tilltro till demokratin bland våra ungdomar

En mörkare tidsanda för demokratin har inte skådats sedan kalla krigets kallaste dagar.
Blekinge • Publicerad 6 februari 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Drygt 100 år av demokrati gör oss inte immuna mot auktoritära tendenser.
Drygt 100 år av demokrati gör oss inte immuna mot auktoritära tendenser.Foto: Oscar Olsson/TT

Den 1 februari släppte Ungdomsbarometern ”Generationsrapport 2024” baserad på intervjuer med 15 000 ungdomar i åldern 15 - 24 år. Rapporten är skrämmande och understryker att demokratin inte ska tas för givet – inte ens i Sverige. Drygt 100 år av demokrati gör oss inte immuna mot auktoritära tendenser. Ur rapporten framgår att fler än hälften (56 procent) inte tror att politikerna kan lösa samhällsproblemen och att tron på demokratin minskar. Samtidigt minskar engagemanget för jämställdhet och klimatfrågor. Till detta ska läggas att demokratin i ett globalt perspektiv successivt har försvagats under det senaste kvartsseklet. I dag lever 70 procent av världens befolkning i länder med auktoritära regimer. En mörkare tidsanda för demokratin har inte skådats sedan kalla krigets kallaste dagar.

Hur kan det komma sig att dagens ungdomar – de i ett historiskt perspektiv mest utbildade (kanske inte mest bildade) sviktar i tron på den demokrati som har blivit något av en överideologi? En vanlig tes är att demokrati frodas i ekonomiskt goda tider med tillväxt och framtidstro. I dag lever vi i en turbulent omvärld med krigshot, kriminalitet, lågkonjunktur och med politiker som lovar runt och håller tunt. Prioriteringar som missgynnar folkbildning och kultur till förmån för ensidigt repressiva åtgärder. Visst behövs det tuffare insatser mot gängkriminalitet och våldseskalering men det får inte gå ut över tillkortakommanden för civilsamhällets aktörer.

”I Karlskrona frodas till exempel politikerföraktet när miljonbelopp på tvivelaktiga grunder läggs på tomma lokaler.”
Ronny Karlsson
Annons

I Karlskrona frodas till exempel politikerföraktet när miljonbelopp på tvivelaktiga grunder läggs på tomma lokaler (Vattenborgen) samtidigt som studieförbundens anslag minskas med nästan en tredjedel. Lika hårdhänt har regeringen hanterat folkbildningen till förfång för bland annat demokrati och delaktighet. Studieförbundens och folkhögskolornas betydelse för demokratins genombrott och utveckling i Sverige kan inte överskattas.

Avslutningsvis och med tanke på de tragedier som dagligen skakar om oss vill jag citera Winston Churchill som på frågan om vad som karakteriserar en demokrati svarade: ”En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning” – något att ta till sig i dessa dagar. I alla de krig och konflikter som rasar runt om i världen är alltid en diktaturstat eller en auktoritär rörelse angripare. Detta är en av många aspekter på vad om skiljer demokratier från diktaturer. Något som dagens ungdomar borde reflektera över!

Ronny Karlsson, Trummenäs

Annons
Annons
Annons
Annons