Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Regionens gamla problem kvarstår med alliansen

Regionstyrelsen har presenterat bokslutet för år 2019. Som helhetsomdöme kan sägas: Avsevärt sämre än vad de styrande ”lovat”.
Publicerad 17 april 2020
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är synnerligen lätt att göra en budget, som uppvisar ett bra resultat. Att följa budgeten är mycket värre, skriver Sune Håkansson.
Det är synnerligen lätt att göra en budget, som uppvisar ett bra resultat. Att följa budgeten är mycket värre, skriver Sune Håkansson.Foto: Johanna Rundgren

Det fanns väl också en hel del väljare, som trodde att det skulle bli kursändringar, som gav mer framtidstro. Hittills blir dock betyget: något nytänkande har vi inte sett. Det är kringsvid som förr.

Regionens gamla problem kvarstår. Verksamheten håller sig inte inom givna budgetramar, utan gör av med 105 miljoner kronor mer. Alla vet om att Blekinges vård är förhållandevis dyr. Varje år finns målsättningen att få ner kostnaderna. Vid varje bokslut konstateras: det gick inte. Det är inte utan att man anar förklaringen: det är hela tiden glädjebudgetar, utan någon större förankring i verkligheten. Det är synnerligen lätt att göra en budget, som uppvisar ett bra resultat. Att följa budgeten är mycket värre.

Annons

Opinion Västblekinge brukar påpeka att antalet höga direktörer är för högt. Någon tanke på att organisera om ledningen tycks de ledande politikerna inte ha.

Den ”nya” politiska ledningen höjde utdebiteringen med 40 öre per beskattningsbar hundralapp. Det gav 130 miljoner kronor. Regeringen ändrade skatteutjämningssystemet, vilket gav 25 miljoner kronor för år 2019. Likväl höll det på att gå illa.

Räddningen blev finansförvaltningen. Finansnettot blev 93 miljoner kronor. Regionen har aktier för i storleksordningen 400 miljoner kronor. Förra året var ett bra år för aktieägarna. Nu kunde regionen i slutändan redovisa ett plusresultat på 62 miljoner.

Regionen redovisar ett eget kapital på 1,3 miljarder kronor. Då har man lagt större delen av pensionsskulden, 2,6 miljarder kronor, som en ansvarsförbindelse. Hade regionen redovisat som företag gör, hade det egna kapitalet varit negativt med 1,3 miljarder kronor. Konkurs. I sig är det ett tecken på att de, som tidigare styrde landstinget, överlät stora kostnader till ”barnen”.

Förvisso är de flesta invånarna nöjda, eller mer än nöjda, med den sjukvård som ges. Kritiken gäller stängda mottagningar för distriktssköterskorna, långa väntetider och så vidare. Likväl är det så att den så kallade vårdgarantin säger att alla inom primärvården skall bli bedömda av legitimerad personal inom tre dygn. I verkligheten blev utfallet ynka 75 procent.

Det ser, för dagen, illa ut för vår region. Förra årets vinster på aktier torde inte återkomma i år. I stället kan det bli en rejäl smäll.

Förvisso ger skatteutjämningen ytterligare 100 miljoner mer per år, enligt redan fattade beslut. Frågan är om det räcker?

Regionen talar om stora investeringar under de kommande åren. De kommer nog, men då med lånade medel.

Regionen sysslar med mer än sjukvård. Det är anmärkningsvärt att Blekinge Museum visar en förlust på 4 miljoner kronor?

Corona medför ökade kostnader. Sannolikt står staten för dem. Frågan är naturligtvis när Sverige repar sig igen. Under tiden blir det skattebortfall. Kanske står staten för detta också. I och för sig är det likgiltigt. Då får staten höja skatten i stället. Skillnaden är att staten kan höja andra skatter.

Annons

Jag är synnerligen tveksam till utspelet om att regionen skall hjälpa småföretag med upp till 100 000 kronor till ”framtidssatsningar”. Förvisso kan satsningar behövas. Risken är dock att det blir alltför många kockar. Låt staten sköta den verksamheten. Jag ifrågasätter om Region Blekinge har kompetens nog för att fördela dessa miljoner kronor, som regionen förvisso inte har. Risken är stor att den viktigaste egenskapen hos företagarna blir att kunna alla bidrag.

Sune Håkansson

Annons
Annons
Annons
Annons