Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Nu måste något hända i staden!

Det förefaller som om generationer av politiker i Karlskrona har svårt att komma till skott.
Karlskrona • Publicerad 29 mars 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Omdaningen av Stortorget kostade några miljoner. Vad gav det, undrar Roland Hansson.
Omdaningen av Stortorget kostade några miljoner. Vad gav det, undrar Roland Hansson.Foto: Patric Söderström

Historia, även i relativ närtid, kan vara mycket intressant Jag hittade en artikel i BLT från augusti 2000 som tog upp det stora behovet av äldreboende i Karlskrona på Trossö. Ett boende på Pottholmen skulle prioriteras. De 48 platser som skulle vara klara 2002 blir till kommunalrådet Mats Johanssons besvikelse försenade 4–5 år vilket då skulle kunna vara år 2006 eller 2007.

Nu, år 2024, har bygget av detta äldreboende inte startat! Detta leder tankarna till kulturhuset som har diskuterats i kanske 25 år utan att komma till skott. I och för sig bra då jag tycker att det hade varit ett onödigt bygge. Ett nytt bibliotek behövs däremot och även detta har diskuterats i decennier. Nu måste något hända! Tomt finns. Ett anpassat hus med bibliotek och café på nedre plan samt en mindre konsthall och Carlskrona Läsesällskaps bibliotek på övre plan. En hörsal behövs också.

Annons

När den gamla flottans simhall skulle rivas för kanske 50 år sedan lovade politikerna att bygga en 50-meters bassäng. Nu finns bara Rödeby simhall kvar och den är renoveringsfärdig. Tankarna går om att bygga en ny simhall halva vägen till Ronneby vilket för mig verkar helt absurt. En simhall borde ligga på Trossö men efter all förtätning finns det ingen lämplig yta där. Den försummade stadsdelen Mellanstaden är en bra plats för en ny simhall. Trossö behöver en riktig, helst fast, utomhusscen. Det förefaller som om generationer av politiker i Karlskrona har svårt att komma till skott ibland. Undantag då är det planerade köpet av vattenborgen. Det gick så fort att man inte han att dokumentera beslutet enligt de regler som finns! Fort gick det också att bygga kontor på Skeppsbron med åtföljande dyra extra förstärkningar av kajen.

När hus fick uppföras på Kihlströms kaj menade politikerna att vi måste bygga bostäder men det gällde inte på Skeppsbron! Det hade varit bättre att bygga en fin aktivitetspark med en vacker gästhamn.

Historien går igen. På 1700-talet började man bygga en ny stenkyrka i Amiralitetsparken som ersättning för provisoriet Amiralitetskyrkan. Projektet avbröts beroende på pengabrist och rivning av väggarna gjordes. Det var bra att träkyrkan behölls.

”På 1700-talet började man bygga en ny stenkyrka i Amiralitetsparken som ersättning för provisoriet Amiralitetskyrkan. Projektet avbröts beroende på pengabrist och rivning av väggarna gjordes.”

Kommunen har lagt hundratals miljoner på marksanering för byggnader som inte hade behövt byggas just där. Tillkommer 100 miljoner förkajförstärkning på Skeppsbrokajen för byggnader som heller inte hade behövt byggas just där. Nu börjar pengarna visst ta slut och offensiva satsningar på annan infrastruktur saknas. Jag tänker på Wämöparken som är ett mycket attraktivt besöksmål och en samlingsplats för kommuninvånare och turister om man rustade i stället för avvecklade.

Bubbetorps gård är även det en plats som borde utvecklas i stället för att avvecklas.

Omdaningen av Stortorget kostade några miljoner. Vad gav det? En öde steril yta omgärdad av en potentiell snubbelkant som man fått justera och bygga om.

Tänk om ni politiker, satsa energi, kraft och pengar på utveckling med sunt förnuft och ett genomtänkt ändamål. Karlskrona är verkligen enastående och med stor tillväxtpotential!

Roland Hansson

Annons
Annons
Annons
Annons