Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Nu behöver Lindén besvara frågorna!

Trots tydliga uttalanden från det SD-ledda regionstyret om att hålla budgeten, visar den ekonomiska uppföljningen för februari 2024 på ett prognostiserat resultat på minus 495 miljoner kronor.
Publicerad 2 april 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur ska regionstyret ha det, och vad är det som gäller? När kommer besked om vilka åtgärder ni vill genomföra för att klara mångmiljonsparkraven i er budget, undrar artikelförfattaren.
Hur ska regionstyret ha det, och vad är det som gäller? När kommer besked om vilka åtgärder ni vill genomföra för att klara mångmiljonsparkraven i er budget, undrar artikelförfattaren.Foto: Marcus Palmgren

Efter oklarheter och dubbla budskap i både medierapporteringen och på politiska sammanträden, vill nu oppositionen ha svar på vilka åtgärder som SD- styret planerar för att budget 2024 ska hållas. Hur ska ni ha det och vad är det som gäller?

Regionstyret i Blekinge (SD, M, KD) har fastställt en budget för 2024 som visar ett plusresultat på nära 4 miljoner kronor. Trots tydliga uttalanden från det SD-ledda regionstyret om att hålla budgeten, visar den ekonomiska uppföljningen för februari 2024 på ett prognostiserat resultat på minus 495 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden står inför en budgetavvikelse på -525 miljoner kronor, medan Tandvårdsnämnden har en avvikelse på -28 miljoner kronor, som enligt budgetdirektivet ska återställas under året.

Annons

Dessutom har Regionstaben ålagts att minska sin budgetram med 65 miljoner kronor.

Det råder oklarhet kring hur underskottet på en halv miljard kronor ska åtgärdas inom Hälso- och sjukvårdsnämnden och Tandvårdsnämnden, samt hur Regionstabens uppdrag att minska budgeten kommer att genomföras. Dessa osäkerheter speglas även i medierapporteringen, där Regionstyrelsens ordförande Robert Lindén (SD) förnekar diskussioner om uppsägningar av vårdpersonal ena dagen, för att sedan rapporteras om neddragningar och stora besparingar som ska genomföras innan sommaren den andra dagen.

Därför begär vi en interpellation till Regionstyrelsens ordförande, Robert Lindén (SD), där vi kräver tydliga besked om vad som faktiskt gäller.

• Hur ska ni i regionstyret ha det, och vad är det som gäller? När kommer besked om vilka åtgärder ni vill genomföra för att klara mångmiljonsparkraven i er budget?

• Kommer vårdpersonal att varslas eller stannar ert varselhot vid administrativ personal? Och vilken administrativ personal kommer då att omfattas?

• Hur ska ett generellt anställningsstopp samtidigt med krav på minskade kostnader för hyrpersonal ge ett bättre ekonomiskt utfall med bibehållen fortsatt god vård?

• Anser du fortfarande att er budget är realistisk?

Lindén ska besvara frågorna på regionfullmäktige sammanträdet den 3 april. Denna gång behöver svaren vara tydliga.

Christina Mattisson

Regionråd och gruppledare (S)

Annons
Annons
Annons
Annons