Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

"Nog med förtal från Saras sida”

Med anledning av ytterligare skriverier och påståenden att det skulle vara ”dolda manliga maktstrukturer” som fällde det förra kommunalrådet i Olofström, Sara Rudolfsson, vill vi bestämt ta avstånd från sådana påståenden.
Publicerad 24 juli 2019
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunalrådet i Olofström, Sara Rudolfsson, tvingades bort som kommunalråd av det egna partiet. Åsikterna går isär om orsakerna till det.
Kommunalrådet i Olofström, Sara Rudolfsson, tvingades bort som kommunalråd av det egna partiet. Åsikterna går isär om orsakerna till det.

Vi som valt att skriva denna insändare är kvinnor i Olofströms arbetarekommun och flera av oss har betydelsefulla uppdrag för det socialdemokratiska partiet i kommunen. Vi tycker att nu får det vara nog med förtal från Saras sida. De manliga maktstrukturer som hon påstår finns i vårt parti, har vi andra kvinnor inte märkt någonting av. Vi anser att vi har ett demokratisk parti där alla får komma till tals. Enligt god socialdemokratisk sed så tillämpar vi ”varannan damernas” vid tillsättning av uppdrag. Vårt parti består av människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Denna demokrati tänker vi fortsättningsvis värna om. Hos oss finns det plats för både unga och gamla, män såväl som kvinnor. Här finns ingen åldersdiskriminering.

Däremot så krävde Sara Rudolfsson strax före jul att ett klart definierat antal av våra förtroendevalda skulle tvingas lämna sina uppdrag i förtid, eftersom hon tyckte att de var för gamla. När hon inte fick sin vilja igenom meddelade hon att hon ville avgå. Arbetarekommunens ordförande Jan Björkman bad henne vara kvar och de kom överens om att hon skulle stanna till sommaren 2019. Där och då började Sara Rudolfsson sitt arbete med att försöka få bort Arbetarekommunens ordförande Jan Björkman.

Annons

Det är oerhört tråkigt att styrelsen tvingades att markera att de inte längre hade förtroende för kommunalrådet. Tråkigt, men fullt förståeligt när man vet att allt egentligen handlade om att kommunalrådet inte ansåg sig behöva följa de demokratiska beslut som fattades av styrelsen i Arbetarekommunen, utan tyckte sig ha rätt att sätta sig över dem. Att leda och styra en kommun är ingen enmansshow. Vi är ett team med olika befattningar och uppdrag och tillsammans jobbar vi för vår kommuns bästa. Vi lyfter upp ärendena i styrelsen för att förankra och bli eniga i de beslut som tas. Det var bl.a denna beslutsgång som Sara ville ändra på. Hon ville själv ta egna beslut och tyckte inte att hon skulle behöva ta upp ärendena till styrelsen. Detta reagerade vi starkt mot. Är det något vi ska värna om så är det demokratin. Vi vill inte ha en diktatur! Vad beträffar styrelsen så tillsätts den utifrån god demokratisk ordning. Ledamöterna nomineras från alla våra S-föreningar och väljs av medlemmarna på årsmötet.

Att vara politiker innebär att man har andras förtroende. Det är viktigt att förvalta det förtroendet. Tyvärr tappade vi förtroendet för Sara Rudolfsson när hon själv ville bestämma vilka som skulle få ha uppdrag och när hon själv ville ta besluten utan styrelsens samtycke. Hon kallade detta för förnyelse, men den typ av förnyelse, ville vi andra inte ha. Det var inte så konstigt att hon förlorade medlemmarnas förtroende och därmed fick lämna sin post som kommunalråd. För oss känns det som att Sara smutskastar oss när hon säger att det var ”dolda manliga strukturer” som fick bort henne. Nej, så var det inte! Det som fick bort henne var hon själv, när hon inte längre ville följa den demokratiska processen i partiet.

När man lyssnar på Sara och läser Sydöstrans ledare så kan man tro att det endast är socialdemokratiska män som styr Olofström. Vi vill visa att så inte är fallet. Vi är många socialdemokratiska kvinnor med politiska uppdrag som står upp för jämställdhet, men som inte ville ställa upp på den typ av ”förnyelse” av partiet som Sara ville. Vi valde att slå vakt om demokratin. Och upplysningsvis kan vi tillägga att vi i Olofström var först i länet med att ha en kvinna som ordförande för partiet; både Marianne Lindmark och Marie Sällström har haft den funktionen. Vi var dessutom också först med att ha en kvinnlig ordförande för kommunstyrelsen; Margaretha Olsson. Och inga av dem hade några samarbetsproblem med vare sig kvinnor eller män i partiet!

Förnyelse behövs alltid, men under demokratiska former. Vi tycker att vi nu påbörjat förnyelse av vårt parti. Vi har ett nytt kommunalråd i Morgan Bengtsson och tillsammans, kvinnor och män, arbetar vi framåt för Olofströms bästa.

S-kvinnor i Olofström

Annika Sjöstedt

Britt-Marie Rosén

Margaretha Olsson

Karmen Björkman

Sandra Danielsson

Annons

Tamam Ahmed

Sophie Kjellberg

Marita Orvegren

Yvonne Andréasson

Siw Joelsson Bengtsson

Ingrid Karlsson

Linda Rehn

Annelie Holgersson

Annons
Annons
Annons
Annons