Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Nej, vi glömmer inte, Ola Robertsson!

Vi lever inte i Iran, eller i någon annan teknokrati där en liten upphöjd elit tar beslut i andras ställe med argument att det inte spelar någon roll vem som tar besluten.
Debatt • Publicerad 2 juli 2024 • Uppdaterad 2 juli 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nytt styre i Ronneby,  två heltidsarvoderade kommunalråd, Ola Robertsson (S) och Roger Fredriksson (M).
Nytt styre i Ronneby, två heltidsarvoderade kommunalråd, Ola Robertsson (S) och Roger Fredriksson (M).Foto: Lena Ehring

Ola Robertsson (S) och Roger Fredriksson (M) är våra kommunalråd, som nu vill styra Ronneby tillsammans. För det får de vardera ett arvode på drygt 75 000 kronor i månaden. Två män som tidigare varit långt ifrån varandra politiskt håller nu varandra om ryggen och ser inga problem med att ta makten tillsammans på ett högst kontroversiellt sätt.

Sara Blixt och Therese Åberg är några av de politiker som har vågat träda fram och berätta om och ifrågasatta det politiska ledarskap som varit i Ronneby kommun under en längre tid. För det blev de avpolletterade från sina ordförandeposter.

Annons

Sedan fullmäktigemötet i juni är det tydligt att det så kallade ”nya styret” ämnar att fortsätta med det som i folkmun kallas för ”gubbväldet”.

De nya tillsättningarna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i nämnder och i de kommunala bolagen visar på värderingar och en kvinnosyn som definitivt inte hör hemma i politiken år 2024.

Jag konstaterar att vi har en bra bit kvar innan vi är i närheten av en jämställd representation inom de politiska leden i Ronneby. Även inom mitt eget parti, Liberalerna, är det män på de presidieplatser som vi innehar. Med andra ord är vi långt ifrån en förebild och jag driver aktivt jämställdhetsfrågan inom partiet.

Detta verkar vara en problematik som återfinns i de flesta partierna och, precis som Ola Robertsson säger, är det ett problem som ska hanteras inom partierna. Men han glömmer att nämna att det är ett minst lika stort problem för våra högsta politiska ledare, bland annat för honom själv som företrädare för den högsta politiska makten i Ronneby.

Ska vi leva upp till visionen ”Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun”, behöver både kvinnor och män delta på lika villkor. Då räcker det inte att Ola Robertsson säger att de jobbar med frågan. Varannan kvinna – vad betyder det i realiteten?

Ola Robertsson, säger vidare, att man inte får glömma vilken politik de driver. Jag citerar: ”Det är politiken vi för som är viktigast, det är det som kommer att märkas för medborgarna, inte representationen.”

Jo, jag kan lova dig Ola Robertsson att representationen i Ronneby kommun, där ett kön saknas på toppositionerna, märks hos våra medborgare!

Jag blir förvånad över vårt kommunalrådsuttalande. För det kan väl inte vara så att han anser att det inte spelar så stor roll att kvinnor är underrepresenterade så länge den politiska ledningen driver frågor som är viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv?

Med det tankesättet kan man ju välja att driva vilka frågor som helst och säga att de gynnar kvinnor och jämställdheten. Ola Robertsson har tydligen missat att själva vitsen med jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt och förutsättningar att forma såväl sina egna liv som att forma samhället i stort.

Jag menar att hans argument riskerar att omkullkasta demokratins grundtanke. För mig är det självklart att politiken ska spegla samhället och mig veterligen är vi ungefär lika många män och kvinnor i Ronneby kommun. Vi lever inte i Iran, eller i någon annan teknokrati där en liten upphöjd elit tar beslut i andras ställe med argument att det inte spelar någon roll vem som tar besluten utan vilka beslut som tas. Halva folket – halva makten, det är själva grundprincipen för en fungerande demokrati.

Annons

Ronneby kommun står inför stora utmaningar som kommer att kräva svåra prioriteringar, men som också kräver engagerade och kompetenta kvinnor och män som kan samverka politiskt. För att lyckas måste vi tillsammans – oavsett partitillhörighet och könsidentitet – jobba för en jämnare fördelning av makt och inflytande i alla delar av politiken och även i hela vårt samhälle. Jag har insett att varje generation får ta sin fajt och jag är naturligtvis beredd att vara en del av den fajten! Jag inser också att det finns många kloka män som förstår hur angelägen jämställdhetsfrågan är.

Så var det detta med arbetsskor till de som arbetar inom vården. Jag kan inte låta bli att tänka tanken, att i huvudsak kvinnor ska vara glada, när Ronneby kommun nu ger ”gratis” arbetsskor till sina vårdanställda. Så du kvinna som jobbar inom vård och omsorg, var nu tacksam för skorna du får när du jobbar och sliter så att båda våra kommunalråd kan lyfta drygt 75 000 kronor i månaden.

Marianne Lundkvist

Oppositions- och fritidspolitiker

Liberalerna i Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons