Debatt

Modersmålet är grunden för utvecklingen av ett nytt språk

Debatt Artikeln publicerades
Bergs (SD) uttalande strider mot nationell och internationell forskning som visar att modersmålet har avgörande betydelse för elevers utveckling av det nya språket.
Bergs (SD) uttalande strider mot nationell och internationell forskning som visar att modersmålet har avgörande betydelse för elevers utveckling av det nya språket.

Om Rolf Hans Berg (SD) verkligen vill att barn med annat modersmål ska lära sig svenska så är det klokt att ge dem möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Sölvesborgs stadsbiblioteks visning av en dockteaterpjäs på arabiska har utsatts för kritik. Kritiken kommer, icke förvånande, från SD, närmare bestämt från Rolf Hans Berg, ordförande i Fritids- och kulturnämnden. Berg menar, enligt P4 Blekinge, att en pjäs på arabiska inte är ”… i linje med vad vi anser. Vi vill att man ska lära sig svenska och det gör man inte om barn ser teater uppförd på arabiska”.

Det olämpliga i att en politiker tar ställning till bibliotekets verksamhet har redan påtalats. Emellertid finns det andra aspekter i Bergs uttalande som behöver lyftas fram. Uttalandet måste ses i relation till SD:s politiska agenda och en rad förslag och beslut som pekar i samma riktning som kritiken mot visningen av pjäsen. Det gäller till exempel nedskärningar i skolans modersmålsundervisning och förändringar i den lokala biblioteksplanen, där formuleringar gällande inköp av böcker på elevers modersmål och bibliotekets samverkan med modersmålslärare strukits.

Att lägga hinder i vägen för skolans och bibliotekens strävan att ge alla barn lika rättigheter och möjligheter till utbildning strider mot intentioner i Bibliotekslag, Skollag, Språklag och Diskrimineringslag. Politiken strider också mot nationell och internationell forskning som visar att modersmålet har avgörande betydelse för elevers utveckling av det nya språket. Elever som får modersmålsundervisning parallellt med övrig undervisning utvecklar sitt andraspråk fortare och når bättre resultat också i andra skolämnen. Ett starkt modersmål är en resurs för språk- och kunskapsutveckling. Kunskapen om modersmålets betydelse avspeglas i våra lagar exempelvis i skollagens § 10 med formuleringen att skolan ska ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Kunskapen finns även hos våra lärare och bibliotekarier som i arbetet med barn och unga utformar verksamheten efter deras olika förutsättningar och behov.

Bibliotekets visning av en pjäs på arabiska ligger i linje med folkbibliotekens uppdrag. Uppdraget styrs av Bibliotekslagen som slår fast att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och att det finns prioriterade grupper som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt. De prioriterade grupperna är barn och unga, funktionshindrade och människor med annat modersmål än svenska det vill säga grupper där det kan finnas språkliga eller andra hinder för att få tillgång till information och kunskap som ger förutsättningar för deltagande i samhällslivet och lika rättigheter och möjligheter till utbildning. En sådan särskild uppmärksamhet kan vara att erbjuda litteratur och andra medier på de modersmål som finns representerade i kommunen och att samarbeta med modersmålslärare i syfte att främja barns och ungas läsande.

Om Berg verkligen vill att barn med annat modersmål ska lära sig svenska så är det klokt att ge dem möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Lotta Bergman, docent i svenska med didaktisk inriktning

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.