Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Landet som inte använder sin egen valuta

I Danmark och Norge har man lagstiftat att handeln är tvungen att ta emot kontanter. Varför vill regeringen inte göra likadant här i Sverige?
Publicerad 22 januari 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Till skillnad mot Sverige måste butiker i euroområdet acceptera kontanter.
Till skillnad mot Sverige måste butiker i euroområdet acceptera kontanter.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverige är landet där banker inte hanterar kontanter och affärer inte accepterar landet egen valuta som betalmedel.

Det började tillämpas efter högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 april 2014. Där domstolen i sin dom bland annat konstaterar att det enligt 5 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. I förarbetena anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.

Annons

–Denna skyldighet gäller dock inte utan undantag, skriver högsta förvaltningsdomstolen i sin dom och skriver vidare att i vissa fall kan parterna avtala om att betalning ska ske med andra betalmedel än kontanter.

Eftersom det i många fall råder avtalsfrihet så kan butiker, restauranger, bussar och gym bestämma att man som kund till exempel bara kan betala med kort. Eller för den delen att butiken eller restaurangen inte accepterar mynt som betalning eller vissa valörer på sedlar.

Huvudregeln att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning kan alltså avtalas bort. Den här avtalsfriheten gäller också mellan banker och deras kunder. Ett sådant avtal kan vara skriftligt eller muntligt. Det behöver alltså inte vara fråga om ett regelrätt skriftligt avtal utan det räcker med att kunden informeras om att banken inte tar emot kontanter.

”Huvudregeln att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning kan alltså avtalas bort.”

Till skillnad mot Sverige måste butiker i euroområdet acceptera kontanter. Euroområdet avser de länder som har antagit euron som sin nationella valuta. Det är över 300 miljoner människor som använder valutan och den har en betydande roll för länder och omvärlden.

Kontanter är fortfarande ett viktigt betalmedel och dominerar i de länder som har euron som sin nationella valuta. Säkerhet är en viktig del av den europeiska centralbankens arbete och kontanter är bra mot exempelvis bedrägeri. Dessutom skapar det tillförlit genom att låta individer bestämma hur de vill förvara sina pengar. Om det inte finns några specifika arrangemang om betalningsmedel är fordringsägare skyldiga att ta emot betalning i euro. EU:s officiella valuta

I Danmark och Norge har man lagstiftat att handeln är tvungen att ta emot kontanter. Varför vill regeringen inte göra likadant här i Sverige? I stället väljer regeringen att som enda land i Europa tillåta att handeln och de flesta andra att neka ta emot kontanter.

När till och med bankerna har rätt att vägra hantera den svenska valutan i mynt och sedlar utan att regeringen ingriper med lagstiftning för att undanröja problemen, kan man börja undra om den svenska regeringen är köpta av bankerna och handeln.

Stig Wiklund, Pensionär

Annons
Annons
Annons
Annons