Debatt

Lägg inte ner Ronneby kulturskola!

Debatt Artikeln publicerades
 ”Att lägga ner Ronneby kulturskola skulle innebära en stor förlust för Ronnebys barn och unga”, skriver flera Dramapedagogutbildare vid Blekinge folkhögskola.
”Att lägga ner Ronneby kulturskola skulle innebära en stor förlust för Ronnebys barn och unga”, skriver flera Dramapedagogutbildare vid Blekinge folkhögskola.

Öppet brev till politikerna i Ronneby med anledning av utbildningsnämndens förslag att som en besparingsåtgärd lägga ner Ronneby Kulturskola.

För tre år sedan startade vi Sveriges andra Dramapedagogutbildning på Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby. Dramapedagogutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning där deltagarna efter examen ger sig ut på ett brett arbetsfält. Dramapedagoger är verksamma inom många områden så som skola, utbildningar, vård och omsorg, integrationsprojekt, högskolor, universitet, museer, teatrar, bibliotek, inom näringsliv och ledarskapsutbildningar och inte minst på kulturskolor.

Dramapedagogik är en pedagogik som stärker barns och ungdomars självkänsla och självförtroende. Den ger möjlighet att få uttrycka sig, lyssna på varandra, sätta gränser och förstå när andra sätter gränser. Dramapedagogiken ökar barns sociala kompetens och förmåga och bidrar till kreativa och aktiva samhällsindivider.

Hur kommer det sig att vi kunde starta en så unik utbildning i lilla Blekinge? Den frågan har vi fått många gånger och det ständiga svaret på den frågan är: tack vare Ronnebys framsynta kulturpedagogiska arbete. Ronneby var tidigt ute med att skapa ett kulturpedagogiskt centrum som värnade alla barns rätt till att både ta del av och att själv få utöva kultur. Den unika Blekingemodellen, en kulturgaranti där alla barn i Blekinge mellan 3-16 år får uppleva en professionell teater- och dansföreställning och en till två livekonserter årligen med professionella musiker har under lång tid i Ronneby även inbegripit barns rätt att själva få skapa. Ett genomtänkt, heltäckande arbete organiserat och genomfört av kulturskolans kompetenta kulturpedagoger, däribland många dramapedagoger. Ronneby kulturskola har också stått modell för andra barnkulturcentrum och kulturskolor i landet och inspirerat med sin välkända verksamhet.

Vi är oerhört stolta att få jobba som dramapedagoger i Ronneby kommun. En kommun som har valt att ge dramapedagogik till alla. Inte bara till den lilla klick som har möjlighet och ekonomi att söka sig till kulturskolan på ledig tid utan som så aktivt värnat alla barns rätt att få utvecklas genom drama och skapande i sitt arbete inom skola och förskola.

I mötet med andra kulturutövare, politiker och tjänstemän i landet blir det tydligt vilket namn och vilken viktig och inspirerande position Ronneby har skapat sig. Dramapedagogutbildningen på Blekinge folkhögskola tillsammans med Ronneby kulturskola samt Teatersmedjan i Karlshamn har tillsammans skapat ett centrum för svensk dramapedagogik.

Att lägga ner Ronneby kulturskola skulle innebära en stor förlust för Ronnebys barn och unga och även för kommunen som helhet som möjligen gör en kortsiktig besparing men som förlorar ett av sina flaggskepp och en verksamhet som i kulturpedagogiska och dramapedagogiska kretsar satt Ronneby på kartan som ett föredöme. Vi vill med detta brev belysa att Ronnebys kulturskola också är en nationell angelägenhet vilket bör tas i beaktande. Det är en enorm kunskapsbank som under åren byggts upp i Ronneby, något som bör respekteras och inte rivas ner för att rädda en kortsiktig budget.

Låt Ronneby få fortsätta vara en förebild som står upp för barns- och ungas rätt att vara skapande och kreativa.

Maria Ottosson

Patrik Gullbing

Erika Silfver

Dramapedagogutbildare Blekinge folkhögskola

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.