1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Kärnkraftens nytta är väl belagd

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert, svarar på Christel och Anders Englessons insändare ”Satsa på förnybart och inte på kärnkraft” (BLT den 12 augusti).
Klimatförändringarna kräver snabba utsläppsminskningar och att alla fossilfria verktyg används, skriver Carl Berglöf.
Foto: Adam Ihse/TT

Christel och Anders Englesson skriver att de som framför kärnkraftens nyttor saknar kunskap och använder sig av så kallade alternativa fakta. I själva verket finns det överväldigande belägg för kärnkraftens nyttor för miljö, klimat och samhälle.

FN:s klimatpanel har sammanställt floran av vetenskapliga rapporter om kärnkraftens utsläpp från uranbrytning till slutförvar. De kommer fram till ett medianvärde om 18 gram koldioxid per kilowattimme, vilket är jämförbart med vattenkraft och vindkraft. För svenska förhållanden är siffran ännu lägre enligt standardiserade varudeklarationer. Kärnkraftens klimatnytta bekräftas även av till exempel Internationella Energibyrån och Europeiska Kommissionen.

Olyckorna i Tjernobyl och Fukushima är fruktansvärda för alla som drabbats. Men riskerna med kärnkraft måste ställas i relation till alternativen. Om det finns fossila bränslen i systemet kommer nedlagd kärnkraft betyda en missad möjlighet att minska dessa. Hälsoeffekterna av fossila bränslen är välkända och betydligt mer omfattande än effekterna av de två kärnkraftsolyckorna. Varje år dör miljontals människor globalt på grund av luftföroreningar från fossil bränsleförbränning enligt WHO. Som jämförelse kan nämnas att enligt WHO kan Tjernobylolyckan komma att orsaka 4000-9000 dödsfall på sikt. Dock har, enligt FN:s vetenskapliga strålningskommitté UNSCEAR, hittills 43 dödsfall kunnat härledas till Tjernobylolyckan. Det är de fossila bränslena som utgör det verkliga hotet.

Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Skribenterna skriver också att kärnkraftsindustrin inte står för sina kostnader och hänvisar till kostnader vid ett haveri. Kärnkraftens risktäckning är reglerad i lag där Sverige även ansvarsfullt har implementerat internationella konventioner.

Det stämmer inte att det enda alternativet för kärnavfallet är fjärde generationens kärnkraft. Svensk Kärnbränslehantering AB befinner sig i slutfasen av tillståndsprocessen med en långsiktigt säker teknik för slutförvaring som redan godkänts i Finland. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har redan lämnat ett positivt yttrande.

Klimatförändringarna kräver snabba utsläppsminskningar och att alla fossilfria verktyg används. Det finns ingen motsättning mellan förnybart och kärnkraft. Vederhäftiga källor bekräftar just detta.

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert
 Energiföretagen Sverige

Läs mer

Corona

Ingen covidökning trots turistströmmar

”Folk tar ansvar och undviker att trängas, i alla fall här i Blekinge”

Karlskrona

Brand i bil på E22 – ”stor påverkan”

Räddningstjänst på väg till platsen

Ledare

Gödsla mer för klimatet

Konventionellt jordbruk ger större skördar, men inte nödvändigtvis högre klimatutsläpp.

Karlskrona

Klart: Ny chef för förvaltningen utsedd

Tillträder tjänsten i höst

Coronavirus

Region Blekinge: Nya covid 19-siffror för länet

Statistiken uppdaterad

Vård

Corona satte fart på digitala revolutionen

Vårdcentral erbjuder digital vård 18 timmar om dygnet