Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Mats Dahlbom: ”Jag vill återställa skattesatsen”

Jag vill återställa skattesatsen med det snaraste - men först måste effektiviseringarna få full effekt och överskottsmålet nås, skriver Mats Dahlbom i en replik på lördagens ledare ”Delar Centern den synen på skatter?”
Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mats Dahlbom (C).
Mats Dahlbom (C).Foto: Bo Åkesson

Hur ser framtidsutsikterna ut för Karlshamns Kommun?

Det finns olika åsikter om detta, allt från de allra mörkaste till ljusa himmelsdrömmar om ett samhälle där alla får allt och lite till av det offentliga. Vi vet alla att de ekonomiska medel som en kommun förfogar över är insamlade från privatpersoner, företag och andra organisationer i samhället. Just därför är det av yttersta vikt att vi som kommun inte tar in mer pengar från samhällsmedborgarna än vad som är absolut nödvändig för att driva vår offentliga , kommunala verksamhet.

Annons

Vad vi som kommun måste sköta och ansvara över det är bland annat utbildning, barnomsorg, äldreomsorg och socialt omhändertagande för för alla som bor, lever och är verksamma i Karlshamns Kommun. Utöver detta har vi även ett ansvar för att kommunen skall vara attraktiv att bo i, här fyller vår fritidsverksamhet ett stort behov, i detta har vi idrott, rörelseaktiviteter, kultur, dans, teater bibliotek och allt det viktiga som ni som invånare efterfrågar. Vi har även ett stort ansvar för infrastruktur och möjlighet att bibehålla och få nya företagsetableringar till kommunen.

”Som alla vet vid det här laget så var det tal om en betydligt större skattehöjning, men här markerade nästan hela Centerpartigruppen att vi inte skulle utverka någon skattehöjning överhuvudtaget.”
Mats Dahlbom (C)

Inför budget året 2021 så gick koalitionen i Karlshamn (S,MP och Centerpartiet ) fram med en skattehöjning på 57 öre per intjänad hundralapp, som alla vet vid det här laget så var det tal om en betydligt större skattehöjning, men här markerade nästan hela Centerpartigruppen att vi inte skulle utverka någon skattehöjning överhuvudtaget. Jag såg att det skulle bli mycket svårt att att effektivisera de kommunala verksamheterna på så pass kort tid att vi skulle komma i ekonomisk balans genom enbart effektivisering (inför 2021 var det åtta kommuner i Sverige som höjde skatten, Arvika tog största höjningen här med 94 öre).

Varför nu höja skatten, och sedan inte sänka den året därpå då? Jo, som du säkert förstår och vet, det är att effektiviseringar och omorganisationer också kostar pengar i genomförandefasen. Prognosen för för Karlshamns kommuns ekonomiska resultat 2021 har hittills varit cirka 40 miljoner kronor i överskott, vilket ganska exakt motsvarar den skattehöjning som gjordes inför detta budgetår. Huvudparten av effektiviseringar och personalneddragningar kommer att få full effekt först under 2022.

Framtiden för Karlshamns Kommun - våra kommunala bolag och vår förvaltningsorganisationen med skola, omsorg fritid med mera är och har varit i en investeringstung fas och lånebördan för vår kommun och våra kommunala bolag ökar betydligt nu och de närmsta åren. Karlshamns kommun med våra förvaltningar har tidigare haft ett överskottsmål på 1 procent , vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor, jag instämmer här med vår ekonomiförvaltning i kommunen, att överskottsmålet i stället bör höjas till 2-3 procent vilket motsvarar 40-60 miljoner kronor.

Med detta resonemang ser vi att det aldrig går att slå sig till ro och stå stilla, utan vi måste hela tiden väga kostnader mot nyttoeffekt i alla kommunala verksamheter, inklusive våra kommunala bolag, Karlshamnsfastigheter, Karlshamns Hamn, Karlshamns Energi och Karlshamnsbostäder.

Jag vill återställa skattesatsen med det snaraste - men först måste effektiviseringarna få full effekt och överskottsmålet nås.

Mats Dahlbom, Centerpartiet i Karlshamn

Annons
Annons
Annons
Annons