Debatt

Jag känner mig inte önskvärd i samhället

Trötter ,

Apropå Johanna Wester och Mårten Janssons insändare i BLT 22 maj angående diskriminering vid psykisk ohälsa: Bra att ni finns!

Tyvärr är det värre än det ni skriver. Det är inte bara kommunerna.

Jag brukar kalla funktionsnedsatta för den tysta gruppen. Det finns ingen stark röst i samhället som driver frågorna. Inga politiker. Varken lokala eller i riksdagen. Inga kändisar. När det händer något negativt för gruppen skramlar det lite ute i samhället. Sedan blir det tyst. Knäpp tyst!

Har själv lång och tråkig erfarenhet av just diskriminering av att vara funktionsnedsatt (psykisk och neurologisk diagnos) i Karlskrona. Diskrimineringen finns överallt. Landstinget, kommunen, myndigheter även hos Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen.

  Ute på arbetsmarknaden är det än värre. Att hitta en praktikplats är ofta stört omöjligt. Har sökt bland vakanta tjänster men även på egen hand hos de flesta myndigheter i Karlskrona. Det skulle då inte vara någon kostnad för arbetsgivaren utan finansieras med stöd från Arbetsförmedlingen. Även en eventuell provanställning skulle vara ”gratis”.

  Jag har god utbildning och en bred arbetslivsfarenhet. De flesta ringde aldrig tillbaka. Inte ens när jag ringde för att påminna. Eller så gjordes en kovändning när de fick information om anställningsstöd/ersättning för praktik. Från att ha varit den bästa sökande och att få komma direkt till att det plötsligt blev väldigt svåra arbetsuppgifter. Annars var det ursäkter av varierande art. "Skulle du vilja arbeta hos någon som inte vill ha dig där?" Att vara ärlig är inget jag rekommenderar. Och säg för guds skull inte heller vad du har för diagnoser. Här krävs det fingertoppskänsla.

  Efter ett par års strid för att få arbeta/praktisera lade jag mig ner platt! Mina erfarenheter var inte bra till något. Jag var inte önskvärd i samhället. Det hjälper inte med allt ekonomiskt stöd i världen. Det extra stöd jag blev lovad från Arbetsförmedlingen lyste med sin frånvaro. Jag fick sköta det mesta själv så gott det gick.

  Tyvärr är jag inte ensam. Har träffat en rad människor som har berättat de mest egendomliga och ibland horribla historier. Flera har epilepsi och när arbetsgivaren fått veta detta har man fått avsluta sin anställning eller praktik. Nu säger säkert vän av ordning att man inte kan bli avskedad på grund av sjukdom/skada hur som helst. Att kring gå den lagen är enkelt, tyvärr.

  För några år sedan fick Arbetsförmedlingen ett stort tillskott i budgeten för att nå ut till arbetsgivare. Det blev en riktig flopp. Nästan hela tillskottet gick åter till statens kassa.

  2014 ville regeringen satsa på att myndigheter skulle anställa fler med funktionshinder. Det skulle bli praktikplaster. Prognosen var upp till 5 000 platser. Fantastiskt! Nu äntligen! Myndigheterna skulle föregå med gott exempel. 350 gick praktikprogrammet och 23 fick slutligen en anställning. 2014 fanns det 364 myndigheter varav 43 svarade. Engagemanget är enormt, eller hur?!

  Myndigheten för delaktighet gör enkätundersökningar flera gånger om året hos personer med olika funktionsnedsättning. Frågorna handlar om hur man upplever tillgänglighet och delaktighet till kultur, arbetsmarknad och samhällsservice och så vidare. Resultatet är alltid lika nedslående. Underlaget skickas till regeringen men sen händer inget speciellt.

  För snart tio år sedan tillträdde Sverige Funktionsrättskonventionen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När FN lämnade rekommendationer till Sverige våren 2014 fick Sverige beröm, men också skarp kritik, bland annat för att konventionen inte införlivats i svensk lag. Sverige fick uppmaningen att bilda en oberoende MR-institution med uppdraget att främja, skydda och övervaka uppfyllandet av mänskliga rättigheter. Här krävs att civilsamhället får en tydligt uttalad roll. Detta kommer att ta många år. Tyvärr!

  Handikappförbunden har ju bytt namn till Funktionsrätt Sverige så nu blir det säkert jättemycket bättre. Namnbyte brukar ju hjälpa. Inte!