Debatt

Ingen vård för ME-patienter i Blekinge

SJUKVÅRD Artikeln publicerades

Vem som helst kan drabbas – ung som gammal, kvinna som man – i en influensa som aldrig går över. Varför vet forskarna inte ännu. I Sverige har 40 000 människor sjukdomen ME/CFS (ibland missvisande kallad kroniskt trötthetssyndrom), lika många som har diabetes typ 1.

I Blekinge län innebär det uppskattningsvis uppåt 700 personer som är drabbade av svår till lättare ME. Människor som har tvingats ge upp sina aktiva liv och som är bortglömda och svikna av samhället och vården.

ME/CFS är en kronisk neurologisk sjukdom med störningar i immunförsvar, nervsystem och energiproduktion. Sjukdomstillståndet är mycket funktionsnedsättande – 25 procent av de drabbade är bundna till sängen eller hemmet dygnet runt, år efter år.

De flesta har influensasymptom som aldrig går över. I tre fjärdedelar av fallen insjuknar patienten i samband med en infektion. Symptomen är många, men signifikant för ME/CFS är ansträngningsutlöst försämring som sitter i ett par dagar till en vecka. Fysisk och mental aktivitet – för de svårast sjuka kan det räcka med en dusch – betyder krasch och sängläge i flera dagar. Ändå är kunskapen om sjukdomen skrämmande låg, även inom vården.

Trots att upp mot tusen invånare i länet kan vara drabbade finns här ingen specialistmottagning, sjukhuset tar inte emot remisser och vårdcentralerna skriver sällan remisser till landets två landstingsanslutna ME-kliniker i Stockholms län. Få läkare har kunskap om sjukdomen, vilket betyder att patienterna valsar runt i vården och får ofta felaktiga diagnoser som utmattningssyndrom. Detta kan få förödande konsekvenser då rådet blir att träna fysiskt, något som får motsatt effekt vid den fysiologiska sjukdomen ME.

Fysisk aktivitet betyder kraftig och ibland bestående försämring. En snabb diagnos är därför avgörande för hur sjuk patienten blir. Idag finns inga biomarkörer för att ställa diagnos eller botemedel, men forskningen börjar få förutsättningar att komma framåt. Både i USA och Norge görs viktiga satsningar på biomedicinsk ME-forskning. I Sverige forskas det mycket lite, men den senaste tiden har sjukdomen fått uppmärksamhet i rikstäckande media. Ett svagt ljus i mörkret för många sjuka och drabbade anhöriga.

De båda landstingsanslutna klinikerna i Stockholm tar emot patienter från hela landet men dels finns det köer, dels är många ME-drabbade för sjuka för att resa. Alla landsting behöver inrätta biomedicinska ME-mottagningar med specialister i neurologi, infektionsmedicin och allmänmedicin. När görs detta i Blekinge län?

Behovet av en specialistmottagning som samordnar insatserna i länet är stor. De sjuka brottas inte bara med en svår sjukdom, de måste också kämpa för att få rätt diagnos och förståelse från läkare och Försäkringskassa. Allt fler blir utan sjukpenning på grund av försäkringskassans okunskap, trots läkarintyg om obefintlig arbetsförmåga. Hur mycket merkostnader för samhället innebär dagens felaktiga och ickeeffektiva behandling av ME-sjuka?

Vi ser fram emot ett svar från våra politiker – vem tar ansvar för denna stora och utsatta grupp människor i länet? Människor som i värsta fall måste ligga ensamma i mörka, tysta rum för att undvika intryck som gör dem ännu sjukare.

Medlemmar i Riksföreningen för ME-patienter, Blekinge