GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

”Industri vid Mörrumsån olämpligt”

Södra Cell (Mörrums Bruk) planerar att låta mark vid Mörrumsåns stränder bli industrimark. Vi är medlemmar i Södra, därmed delägare i Mörrums Bruk, och vi ställer oss frågande till hur företaget kan låta detta ske.
Publicerad 27 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Jonas Gustafsson

Området ligger i Elleholm, precis vid Mörrumsån, som är ett så kallat Natura2000-område. Den aktuella marken klassas av Naturvårdsverket som av riksintresse för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och turism. Länsstyrelsen har pekat ut området som riksintresse för kulturmiljö på grund av dess anslutning till den gamla stadsholmen, där Elleholms kyrka och Hofgården ligger, samt försvarsanläggningen Sjöborg, där det för närvarande sker arkeologiska undersökningar.

Mörrumsån är södra Sveriges mest kända laxälv. Den är den enskilda företeelse i Karlshamns kommun som är mest känd, inte bara i Sverige utan även utomlands. Mörrumsåns dalgång är därför en unik tillgång och den är av mycket stort värde för turismen i kommunen, särskilt när det gäller laxfiske.

Mörrums Bruk har vad vi vet aldrig tidigare avyttrat mark, men är tydligen villiga att göra det nu, så att Elleholms Tomatodling AB skall kunna bygga en större industrianläggning med växthusodling. Nuvarande växthus är idag 6 hektar och det planerade nybygget 7, 5 hektar, allt som allt 13,5 hektar. I nuläget har man en vacker utsikt mot Mörrumsån och dess trädridåer från Forsbackavägen/Elleholmsvägen då man åker mot Elleholm från öster. Det planerade växthuset kommer att helt ta bort denna vy och i stället kommer man att köra längs en flera meter hög glasvägg.

Södra arbetar hårt för att vara så miljövänliga som möjligt, genom att minimera utsläpp och utnyttja skogsråvaran optimalt. Överskottsvärme som produceras säljs via Karlshamns energi och kan därmed minska behovet av fossila bränslen.

Även vi som är medlemmar/ägare till Södra skall vara ”dubbelcertifierade” och vi tar stor miljöhänsyn då vi avverkar i våra skogar, bland annat genom att spara skyddsvärda biotoper.

Vi är inte alls emot att det anläggs växthus i industriskala för att utnyttja överskottsvärmen. Men varför nödvändigtvis vid Mörrumsåns stränder? Södra (Mörrums Bruk) äger inte enbart mark vid Mörrumsån, utan äger mark i ett sammanhängande skifte hela vägen från Mörrumsån i väster till Stilleryd i öster, en sträcka på ca 3,5 km. Där finns god tillgång till alternativa platser att anlägga växthus på, det måste inte nödvändigtvis ligga vid Mörrumsån.

Vi frågar oss hur Södra Cell (Mörrums Bruk) som vill anses vara ett företag som värnar om miljön kan tänka sig att låta Elleholms Tomatodling AB bygga växthus på mark som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, i direkt anslutning till Mörrumsån som är ett Natura2000-område och södra Sveriges mest kända laxälv. Är detta verkligen det företag som vi är medlemmar och delägare av? Detta är inte något som stämmer med våra värderingar när det gäller miljöhänsyn.

Per Abrahamsson Anders Henriksson

Liselotte Henriksson

Lars Bok Nils Abrahamsson