Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Höjda biljettpriser är en negativ signal till invånarna i Blekinge

Den 1 februari höjdes biljettpriserna i Blekingetrafiken med nästan 10 procent av sd-styret i Region Blekinge. Alla resor med buss, båt och tåg blev dyrare. 365-dagarsbiljetten höjdes mest, men även pendlarnas månadskort och den populära sommarbiljetten höjdes. Att höja taxorna i tider när många människor har stora problem att få ihop sin ekonomi är inte bara okänsligt, utan även klart ansvarslöst.
Publicerad 2 februari 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att höja taxorna i tider när många människor har stora problem att få ihop sin ekonomi är inte bara okänsligt, utan även klart ansvarslöst anser regionpolitikerna Christina Mattisson (S) och Kevin Ny (C).
Att höja taxorna i tider när många människor har stora problem att få ihop sin ekonomi är inte bara okänsligt, utan även klart ansvarslöst anser regionpolitikerna Christina Mattisson (S) och Kevin Ny (C).Foto: Christian Hylse

Det är svårt att inte se denna höjning som en ytterligare påfrestning för dem som är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till och från arbetet. De höjda taxorna inom kollektivtrafiken drabbar särskilt hårt grupper med små ekonomiska marginaler, som låginkomsttagare och studenter som pendlar. Dessa grupper är starkt beroende av kollektivtrafiken och har ofta inga andra alternativ för att komma till jobb eller utbildning. De kommer nu att behöva lägga en större del av sin inkomst på de biljetter som sd-styret höjer.

Situationen förvärras när vi kopplar samman denna höjning med sd-styrets beslut i november 2023 att återgå till fossildiesel i regionens bussar. Tidigare var Blekinges kollektivtrafik en föregångare när det gällde att främja gröna och hållbara alternativ.

Annons

Det är ingen hemlighet att kraftiga biljettprishöjningar ökar risken för att människor överger kollektivtrafiken och i stället väljer att köra bil. Denna höjning kommer inte bara att påverka ekonomin för dem som redan kämpar, utan kommer även att sända ut en negativ signal om att kollektivtrafik inte är ett hållbart alternativ till bilen. Det är fel väg att gå.

För att klara klimatmålen behöver kollektivtrafikens andel av resorna öka. En möjlig strategi för att uppnå detta mål kan knappt vara att höja taxorna. Att höja priserna kan generera kortsiktig ekonomisk vinst, men det kan också leda till varaktiga förändringar i resvanor i form av färre resenärer och därmed lägre intäkter. Personer som en gång överger kollektivtrafiken kommer troligtvis inte att återvända, även om priserna sänks i framtiden.

Att höja biljettpriserna samtidigt som satsningen på miljövänliga transportalternativ minskar, skickar en negativ signal till Blekingebor och de som vi behöver attrahera att flytta hit. I en tid där hållbarhet är en central del av samhällsbyggandet är det olyckligt att styret valde att backa in i framtiden.

Vi vill vara noga med att säga att vi inte är helt emot höjning av biljettpriser mot bakgrund av ökade kostnader för verksamheten. Men inte i den omfattning som nu sker. Vi la istället ett förslag på hälften så stor höjning som värnade de som pendlar till jobb och utbildning men de som åker mer sällan får en höjning. Det är så vi menar att vi kan värna de som bäst behöver en stark kollektivtrafik till rimligt pris.

Christina Mattisson, gruppledare (S)

Kevin Ny, gruppledare (C)

Annons
Annons
Annons
Annons