Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Fredsplikt borde gälla för sjöräddningen

Riksdagen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att på fem platser i Sverige upprätthålla ständig sjö- och flygräddningsberedskap.
AVTALSKONFLIKT • Publicerad 10 december 2017
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är med bestörtning man läser i medierna att det är stor risk för att denna beredskap inte kan hållas på F 17 i Kallinge och i Norrtälje under kommande helg. Södra och Mellansverige skulle då bli av med 66 procent av beredskapsresurserna. Två av tre helikoptrar bemannas inte utan Visbyhelikoptern med besättning svarar ensam för beredskapen över svenskt territorium, Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

Denna händelseutveckling kan inte accepteras då det gäller att rädda människoliv och värdefull materiel. Anledningen till denna situation är en avtalskonflikt mellan Sjöfartsverket (SjöV) och Pilotklubben. Det nu gällande avtalet tecknades 2014. Utfallet har dock blivit oerhört dyrt då man enligt Uppdrag Granskning(UG) fått betala 52 miljoner kronor i övertidsersättningar under 2016.

Annons

Något grundläggande fel måste då ha gjorts då avtalet tecknades och man uppenbarligen inte kunde beräkna behovet av piloter och den mängd beredskapstid som åtgår och därmed även kunna beräkna kostnaderna.

Att säga upp det alltför dyra avtalet och förhandla fram ett nytt är rätt. Att anställa och utbilda fler piloter är också en nödvändig åtgärd så att personalen skall få rimliga arbetsförhållanden. En sådan åtgärd motarbetas dock av Pilotklubben i nuvarande situation, säger Henrik Nordlund, Pilotklubben, till UG.

En annan organisation som arbetar med beredskap i samhällstjänst är poliskåren. Där omförhandlar man avtal enligt gällande bestämmelser för avtalsrätt, och tillämpar det gamla centrala avtalet till dess nytt har tecknats. I princip råder därmed fredsplikt för att inte orsaka stora skador i det civila samhället. Denna arbetsprincip har fungerat väl.

Jag anser att poliskårens förhållningssätt bör tillämpas i nuvarande konflikt mellan Sjöfartsverket och Pilotklubben. Jag betraktar dock åtgärden med minskad insatsberedskap som en stridsåtgärd i konflikten, med vittgående konsekvenser för både sjö- och flygsäkerheten om den verkställs. Förhandlingar måste kunna slutföras utan att tredje part, allmänheten, allvarligt skadas. Tänk om omedelbart och schackra inte med människors liv.

Boo-Walter Eriksson

Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons