Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Fel tidpunkt för ett politiskt monument som kulturhuset

Tyvärr måste alla löften som den styrande minoriteten presenterat också betalas, och det är nu som det börjar bli knivigt.
Publicerad 9 juli 2019
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi borde man inte ge massor av löften som inte kan finansieras.
Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi borde man inte ge massor av löften som inte kan finansieras.Foto: Rikard Collsiöö

Den styrande minoriteten i Karlskrona har presenterat många löften till väljarna.

Inför valet lovade man bland annat:

Annons

Fria arbetskläder för barnomsorgspersonalen

Fria arbetsskor för hemtjänstpersonalen

Förkortad arbetstid med bibehållen lön

Gratis kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik

Listan kan göras rätt mycket längre. Lovvärt och fantastiskt, men tyvärr måste alla dessa löften också betalas, och det är nu som det börjar bli knivigt. Karlskrona kommuns ekonomi är för att vara diplomatisk ansträngd. I dagsläget har vi ett kvarvarande låneutrymme på ca 2,2 miljarder kronor.

Den beslutade budgeten innebär att kommunen kommer (när alla investeringar är genomförda) med beslutad resultatnivå ökar sin upplåning med cirka 670 miljoner kronor. Samtidigt räknar bolagskoncernen med ett nyupplåningsbehov om cirka 800 miljoner för att klara sitt uppdrag om nya bostäder och bredbandsutbyggnad. Detta innebär en nyupplåning på cirka 1,5 miljard kronor och då återstår i runda slängar 700 miljoner av vår generella limit hos Kommuninvest, en i sammanhanget mycket, mycket oroande siffra.

En försämrad resultatnivå innebär att upplåningen skulle öka med lika mycket som resultatet försämras och att de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslutat om inte uppnås. Finansieringen av investeringsbudgeten behöver även omprövas eftersom fullmäktiges beslutade låneram överskrids.

Om man nu vet om hur illa ställt det är med kommunens finanser, varför drar man inte i nödbromsen? Vad kommer det att innebära för mig som kommuninnevånare?

Kristdemokraternas budgetförslag såg och ser helt annorlunda ut än koalitionens.

Vi bromsar in investeringarna, och skjuter icke väsentliga projekt som kulturhuset på Stortorget på framtiden. Arbetsmiljöproblemen på biblioteket är visserligen stora och kända, men i ljuset av att vi med det beslutade budgetförslaget och kända faktorer som till exempel lägre skatteunderlag än budgeterat förmodligen blir tvungna att titta på åtgärder som exempelvis personalnedskärningar om vi fortsätter på den inslagna vägen känns det oerhört oansvarigt att framhärda en byggnation som inte har folkligt stöd, och som dessutom är för litet redan innan det uppförts.

Annons

Kristdemokraterna anser att i tider av ekonomisk nedgång måste man prioritera kärnverksamheterna i kommunen, det vill säga skola, vård och omsorg. Vi anser att det är fel att tumma på kvaliteten i kommunens verksamheter till förmån för politiska monument och regelrätt vanvettiga investeringar som den ökända bogserbåten Karl.

Kristdemokraterna är dock beredda att ta koalitionens utsträckta hand och diskutera förutsättningarna för hur vi skall gemensamt rida ut det annalkande ekonomiska ovädret, men vi är återigen mycket tydliga: Det krävs givande och tagande från båda sidor och för att dessa överläggningar skall bära frukt måste ett stort mått av ”kill your darlings” till.

Är koalitionen beredda att göra detta ser vi fram emot konstruktiva samtal under sensommaren.

Karlskrona är en fantastisk plats att leva och verka på, låt oss gemensamt och i samförstånd se till att den förblir så, även i framtiden.

Trevlig sommar!

Bengt Jönsson, Ordförande KD Karlskrona

Billy Åkerström, Gruppledare KD Karlskrona

Pelle Nordensson, politisk sekreterare

Annons
Annons
Annons
Annons