Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Energieffektivisering förbättrar hela energikedjan

Energieffektiviseringen gynnar miljön, förbättrar luftkvalitet och folkhälsa, minskar utsläpp av växthusgaser.
Blekinge • Publicerad 15 april 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Exempelvis har teknikutvecklingen på belysningssidan under senare år gjort att man minskat energianvändningen genom att byta till LED-tekniken.
Exempelvis har teknikutvecklingen på belysningssidan under senare år gjort att man minskat energianvändningen genom att byta till LED-tekniken.Foto: Fredrik Sandberg /TT

För drygt ett år sedan beslutades i EU att minska den totala energianvändningen med 11,7 procent till 2030. Detta innebär att medlemsländerna gradvis måste öka sina årliga energibesparingsmål från 2024 till 2030. Den offentliga sektorn ska minska sin årliga energianvändning med 1,9 procent.

Siffrorna och målen är många och kanske svåra att förstå innebörden av, men inom vårt näringsliv och inom offentlig sektor finns stor potential för effektiviseringar. Betyder då stor potential att svenska företag använder onödigt mycket energi? Ja som helhet gör företagen faktiskt det.

Annons

Vi som energiexperter på Energikontor Syd ser att många företag gjort effektiviseringar men att man inte använder energin lika effektivt överallt i sina verksamheter. Vi ser att företag ofta med viss övertro investerar i “ny teknik” innan man effektiviserat de befintliga installationerna fullt ut. Exempelvis har teknikutvecklingen på belysningssidan under senare år gjort att man minskat energianvändningen genom att byta till LED-tekniken men samtidigt har man ofta glömt att även sektionera och styra sin belysning vilket gjort att man inte nått full besparingspotential.

Inte bara företag har en stor besparingspotential, utan detta gäller även offentlig sektor, konstaterar Länsstyrelsen i Skåne i rapporten ”Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader”. Rapporten visar att nästan en tredjedel av energin som används i Skånes kommunala fastigheter är energislöseri. Vi på Energikontor Syd är övertygade att situationen inte är unik i Skåne utan att den i stort sett är densamma i hela landet. Slutsatsen är att effektivare energianvändning bör vara förstahandsalternativet i alla policy-, planerings- och investeringsbeslut. Direktivet för energieffektivisering stödjer detta då den syftar till att förbättra effektiviteten i hela energikedjan, från produktion, överföring, distribution, lagring och till slutanvändning.

”En satsning på energieffektivisering kan likställas med att satsa på ny energiproduktion.”
Roger Gunnarsson, Ulf Jobacker, Gustaf Wiklund

En satsning på energieffektivisering kan likställas med att satsa på ny energiproduktion, där samhällseffekterna runt energieffektivisering är snabba, omfattande och ger många positiva effekter. Energieffektiviseringen gynnar miljön, förbättrar luftkvalitet och folkhälsa, minskar utsläpp av växthusgaser. Insatserna förbättrar även energitryggheten, sänker energikostnader, bidrar till att lindra energifattigdom och öka konkurrenskraften, ger fler jobb och ökad ekonomisk verksamhet i hela ekonomin. Det finns många skäl att Sydsveriges företagare och offentliga aktörer tar till sig EU:s fokus på energieffektivisering.

Roger Gunnarsson, Ulf Jobacker, Gustaf Wiklund, projektledare inom energi, Energikontor Syd

Annons
Annons
Annons
Annons