Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Följ Trafikverkets förslag – bygg Jämjö–Lösen snabbt

E 22 • Publicerad 8 december 2017
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En utbyggnad till tvåfilig motorväg innebär ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft för näringslivet,” skriver representanter för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
”En utbyggnad till tvåfilig motorväg innebär ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft för näringslivet,” skriver representanter för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.Foto: Staffan Lindbom

Handelskammaren har i många år arbetat för utbyggnad av E 22, bland annat genom E 22 AB. Vägen är av oerhört stor vikt för såväl företagen som för övriga samhället. Det handlar både om effektiva godstransporter och att kunna hitta rätt medarbetare.

En utbyggnad till tvåfilig motorväg innebär ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft för näringslivet. Handelskammaren har därför under hösten följt debatten kring utbyggnaden av E22 på sträckan Jämjö-Lösen. E22 behöver en ny sträckning förbi Jämjö och det snabbt. Några reella alternativ till den sträckning som Trafikverket presenterar finns inte och hela projektet kan riskeras om vi inte sluter upp bakom det liggande förslaget.

Annons

Argumenten för en utbyggnad är flera. Att ha det som i dag att all trafik går rakt genom samhället, bara metrar från skolan är inte en modern lösning samt skapar en osäker väg både för trafikanter och medborgare.

Projektet innebär också stora tidsvinster och skapar en förbättrad situation för näringslivets transporter. Men även för företagens möjligheter att rekrytera medarbetare, vilket sammantaget bidrar till ökad produktivitet och tillväxt.

Flera studier, bland annat ”Närhetseffekten” av Martin Andersson och ”Produktivitetens nya geografi” av Pernilla Johansson, visar att pendling och god infrastruktur är en viktig faktor för ökad produktivitet i svenska regioner. Självklart ska vi i största möjliga mån värna om vår produktiva jordbruksmark, men att inte bygga ut E 22 Jämjö -Lösen enligt det liggande förslaget kan få långtgående negativa effekter på regionens produktivitet.

Vår uppfattning är att några andra alternativ för sträckning inte är möjliga i nuläget. I stället riskerar projektet att försenas åtskilliga år, vilket regionen inte har råd med. Vi vill därför rikta Handelskammarens starka stöd för att bygga ut E 22 Jämjö-Lösen i enligt med Trafikverkets liggande förslag.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Anna Lindqvist fullmäktigeledamot

Per Tryding vice vd

Anders Borgehed regionchef

Annons
Annons
Annons
Annons