Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

De unga är Blekinges framtid

Blekinge har svårt att behålla och attrahera unga. Mobilitet bland unga är en självklarhet. Det gör att många lämnar länet för studier eller sitt första arbete. Men alltför få flyttar tillbaka senare i livet.
UTVECKLING • Publicerad 7 december 2017
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

”Blekinge har svårt att behålla och attrahera unga. Många lämnar länet för studier eller sitt första arbete. Men alltför få flyttar tillbaka senare i livet.”
”Blekinge har svårt att behålla och attrahera unga. Många lämnar länet för studier eller sitt första arbete. Men alltför få flyttar tillbaka senare i livet.”Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Detta försämrar Blekinges utvecklingskraft på lång sikt. Eftersom unga är en viktig resurs för framtiden så finns det anledning att ägna särskilda resurser åt detta.

Annons

Trots ett antal goda projekt inriktade på unga så kvarstår Blekinges behov att ta ett strategiskt helhetsgrepp om frågan. Svårigheter med tillväxten av unga är relativt vanliga i landsorten jämfört med storstadsområden och det är en faktor som bidrar till den snabba tillväxten i storstäderna på bekostnad av landsorten.

Men det är också något som vi kan påverka. Män stannar i större utsträckning kvar i länet medan många kvinnor flyttar ut. Vi måste arbeta för att unga i Blekinge upplever att man kan ha ett gott liv, möjlighet att forma sin framtid och att påverka samhället.

Vi måste se till ungdomars hälsa, trygghet, delaktighet, jämställdhet och syn på framtiden. Det betyder att vi måste ha en öppenhet för innovationer och vilja att förändra etablerade arbetssätt.

Blekinge har en mindre andel unga yrkesverksamma än riket i övrigt. Dessutom är matchningen dålig vilket visar sig genom att arbetslösheten bland ungdomar, särskilt män, fortsätter att vara hög. Arbetsgivare skulle behöva anställa men personer med de yrkes-, erfarenhets- och utbildningsprofiler som efterfrågas finns inte.

Yrkeslivet behöver bli mer diversifierat med fler instegsjobb, fler tjänsteföretag och fler privata välfärdsföretag. Med fler arbetsgivare ökar möjligheterna att byta jobb utan att behöva flytta.

Bostadsbristen måste byggas bort. Länet vinner också på att unga nyanlända som fått uppehållstillstånd så snart som möjligt kan skaffa sig bostad, utbildning och jobb.

Alliansen i Region Blekinge har i en motion till regionstyrelsen föreslagit att man i den strategiska regionala planeringen särskilt ska fokusera på att öka Blekinges attraktion på ungdomar och unga yrkesverksamma. Detta har regionstyrelsen bifallit och det är klart för nästa steg i detta strategiska arbete.

Lennarth Förberg (M), Ingrid Hermansson (C), Gunilla Ekelöf (L), Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons