Smarta glasögon för intensivvården

BLEKINGE Artikeln publicerades
Eva Douglas, avdelningschef på Iva på Blekingesjukhuset, ser många möjligheter i de smarta glasögonen för det dagliga arbetet i intensivvården.
Foto:Marcus Palmgren
Eva Douglas, avdelningschef på Iva på Blekingesjukhuset, ser många möjligheter i de smarta glasögonen för det dagliga arbetet i intensivvården.

Smarta glasögon kan underlätta intensivvård och ge en lugnare miljö.

Dagens teknik utvecklas för morgondagens vård på Blekingesjukhuset.

Inne på intensivvårdsavdelningen finns det mängder av apparater och skärmar.

– Det vanliga är att vi får hit ny teknik som sätts upp och så ska vi börja använda den. Den här gången kan vi vara med och påverka hur den ska fungera utifrån våra behov, säger sjuksköterskan Mikael Aspegren på Iva vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

  De smarta glasögonen kan snabbt ge information om blodtryck, syrehalt och puls hos en patient.

  Det sker genom kommunikation mellan dator och glasögon. Istället för att läkaren eller sjuksköterskan går till en datorskärm på rummet för att läsa av olika värden, finns skärmen så att säga direkt framför ögonen. Vilka data som ska visas går att bestämma i förväg, så att onödig information sållas bort.

  Glasögonen är i grunden Googles smarta glasögon, som nu utvecklas vidare för intensivvården utifrån krav på patientsäkerhet och hygien.

  All personal på Iva är engagerad som en del av projektet, SUCCCE. Det står för Smart Use of Communication in Complex Care Environment, ungefär smart användning av kommunikation i en komplex vårdmiljö.

  – Det blir en smidigare kommunikation. Den data som visas är den som jag behöver för att kunna ta beslut. Och data kommer bara till dem som behöver ha det, säger Arnstein Njåstad, vd för Nordic Industry Consulting, som är ett av företagen i utvecklingsprojektet tillsammans med landstinget Blekinge.

  Tanken är att glasögonen också ska hjälpa till och göra miljön lugnare för personal, patienter och anhöriga. I dag är larm som ljuder och blinkar för att påkalla uppmärksamhet omedelbart. Men de hörs och syns också för många fler.

  – Larmen kan gå direkt till glasögonen till den som har hand om patienten, säger Arnstein Njåstad.

  Tidigast om ett år kan de smarta glasögonen börja användas på riktigt i vården.

  – De är spännande att medarbetarna som ska använda produkten får vara med och utveckla den, säger Eva Douglas, avdelningschef på Iva på Blekingesjukhuset.