Politiker: bygg inte nya E22 på bästa åkermarken

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Staffan Lindbom

Riksdagspolitikern Magnus Oscarsson (KD) föreslår i en motion att Trafikverket ska tänka om vad gäller sträckningen av nya E22.

– Det är skrämmande att man vill bygga väg på Sveriges bästa åkermark.

Kampen om var nya E22 ska gå verkar alltså inte vara över. Som BLT tidigare rapporterat kämpar bönderna för att vägen ska få en annan sträckning utifrån ett alternativ som de själva har tagit fram. I deras förslag ska E22 gå längre norrut från Torstäva och norr om Jämjö. I det alternativet berörs främst skogsmark och inte jordbruksmark enligt bönderna.

Det är också det som riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) förespråkar i den motion som han lämnade till riksdagen i veckan.

– Jag var nere i våras och pratade med bönderna. Det är intressant och skrämmande att se hur Trafikverket vill bygga väg på landets bästa åkermark. Jag tog även del av jordbrukarnas alternativ och det ställer jag mig bakom, säger Magnus Oscarsson.

    I somras antog riksdagen en livsmedelsstrategi för Sverige som bland annat säger att vi som land ska bli mer självförsörjande när det gäller livsmedel. Magnus Oscarsson menar att förslaget på sträckning av nya E22 går stick i stäv med den strategin.

    – Om vi ska öka jordbruket kan vi inte ta åkermark i anspråk. Har man en gång byggt på åkermark är den för evigt borta.

    Trafikverkets förslag att den nya E22 som börjar byggas 2020 ska gå genom jordbruksmark. De cirka 100 lantbrukare som berörs när deras mark tas i anspråk har tidigare protesterat mot sträckningen.