Handikappföreningarna i Karlskrona

Blekinge Artikeln publicerades

har haft årsmöte. Ordförande Kenneth Nyström hälsade alla välkomna. Ronny Andersson från landstinget Blekinge informerade om Förtroendenämndens verksamhet, dess huvudsakliga uppgifter, förebyggande arbete och delaktighet. Vidare om den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Ordföranden tackade Ronny för föreläsningen. 
Årsmötesförhandlingarna: Ordföranden öppnade mötet och upprop av ombud följde. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014. Val av styrelse, två år; ordförande Kenneth Nyström, Leif Andersson Monica Holmqvist, Birgitta Hallberg, Ulf Olsson, Anita Nilsson. Ersättare: Maria Svensson och Bengt Gummesson. Revisorer, ett år: Ulla Petersson, Jan Hallberg. Ersättare, ett år: Brita Hillborg. Valberedning, ett år: Eva Berglund. 
Ordföranden informerade om verksamheten för år 2015. 
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för fortsatt förtroende, samt inbjöd deltagarna till en stunds samvaro med god smörgåstårta som Sigrid och Leif hade gjort.