Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Innehåll från KRAFTRINGEN

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Ronneby

Fram till 2030 kommer Kraftringen investera 3,5 miljarder kronor för att bygga ut och framtidssäkra elnätet. För Ronnebys del innebär det investeringar i elnätet på cirka 6 miljoner kronor.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

– Våra prognoser visar att elanvändning kan fördubblas fram till 2040 främst pga en ökad elektrifiering av vårt samhälle. För att möta detta måste Kraftringen genomföra investeringar i Ronnebys elnät, säger Erik Häggsgård chef för teknik och planering på Kraftringen.

Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el. Antalet elbilar kommer att mångdubblas inom ett antal år, vilket också innebär att fler kommer att ladda hemifrån. Det riktigt stora är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen.

– Under de kommande åren kommer vi i Ronneby bland annat bygga ut elnätet och stärka nätet för en ökad mängd solceller, säger Erik Häggsgård.

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla Ronnebybor. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet, säger Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.

9 100 kilometer ledning

• Kraftringen gräver ner och vädersäkrar drygt 15 mil ledning varje år.

• Kraftringen inspekterar elnät med hjälp av helikopter för att hitta eventuella fel.

• Kraftringen röjer ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv.

• Totalt har Kraftringen cirka 9 100 km ledning, 2 500 stationer och 29 000 stolpar som ska underhållas.

• Vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning styrs via långtidsplaner framtagna genom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se