1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Sverige hoppas på jämnare asyl i EU

Sverige hoppas på ett österrikiskt initiativ för ett jämnare asylsystem i EU. - Det är inte hållbart på sikt att Sverige och Tyskland tar nästan hälften av alla asylsökanden, konstaterar justitieminister Morgan Johansson (S) inför dagens migrationsmöte i Bryssel.(TT)
Publicerad 12 mars 2015
””

Sverige har längt tillhört topparna vad gäller både allmän asylmottagning och omhändertagande av de kvotflyktingar som fördelas via FN:s flyktingorgan, UNHCR. Uppmaningar till andra att jämna ut har hittills klingat tämligen ohört - trots de senaste årens många flyktingkatastrofer på Medelhavet.

Nu sätts ändå hopp till ett förslag från den österrikiska regeringen, döpt till "Rädda liv".

””

Exakt hur förmågan ska beräknas lär det dock kunna tvistas om. Österrike bollar med flera olika alternativ, där hänsyn tas till olika kombinationer av folkmängd, yta, arbetslöshet, skatteintäkter och BNP.

Att få med de länder som i dag tar emot ytterst få flyktingar är emellertid inte lätt.

””

TT