1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Ojämlik syn på smärta i vården

Två av tre sjukhuspatienter besväras av smärtor som ligger över den gräns som anses acceptabel inom vården. Kvinnor behöver också uppleva mer smärta jämfört med män för att det ska noteras i patientjournalen.(TT)
Publicerad 5 oktober 2016

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har intervjuat 700 patienter vid olika sjukhus i Västra Götaland om vad som besvärade dem mest. Symtomupplevelsen mäts enligt den tio-gradiga så kallade VAS-skalan där noll innebär att man inte alls besväras och tio att symtomet upplevs som outhärdligt. I studien uppgav två av tre patienter smärtupplevelser som i genomsnitt graderades till sex på skalan.

"En vanlig riktlinje inom vården är att patienten ska få smärtlindring om upplevelsen av smärta är fyra eller mer. Därför är vi förvånade över att så många patienter anger att de besväras av smärta. Hur patienten upplever symtom och besvär behöver efterfrågas mer" säger professor Joakim Öhlén, som lett forskningen, i ett pressmeddelande.

Studien visar också att kvinnor behövde rapportera högre nivåer på VAS-skalan jämfört med män för att det skulle noteras i journalen.

"Symtom verkar alltså inte lindras jämlikt på våra sjukhus. Det kan tyda på att personalen förväntar sig att kvinnor ska tåla mer än män", säger Hanna Falk, en av forskarna bakom studien.

TT