1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Kritik för "dubbla budskap" om barn

I morgon ska en utredning presentera hur FN:s barnkonvention kan bli svensk lag. Men experter riktar hård kritik mot Sverige för att ge dubbla budskap. "I februari föreslogs att vissa grupper av barn ska vägras sina rättigheter.(TT)
Publicerad 10 mars 2016

"I februari föreslogs att vissa grupper av barn ska vägras sina rättigheter. Ungefär samtidigt lade regeringen fram förslag till en ny tillfällig utlänningslag som helt saknar barnrättsperspektiv", skriver bland andra Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, på Svenska Dagbladets debattsida.

De sex juristerna konstaterar att barnkonventionen inte ger utrymme för att särskilja barn.

"Att underteckna konventioner innebär en skyldighet att efterleva vad som stadgas. Skyldigheten i sig förändras inte genom att göra barnkonventionen till lag, men politiker som nu står bakom en inkorporering kan inte endast få plocka politiska poäng på denna åtgärd, de måste också se till att skyldigheterna tas på allvar", heter det i artikeln.

Juristerna anser att lagstiftningsarbetet måste klargöra vad barnkonventionens regler om icke-diskriminering innebär.

"Vi kan konstatera att samhället står inför utmaningar och att det ibland är svårt, men att det är svårt får inte vara ett argument för att diskriminera. Politiker har ett ansvar att hantera även svåra situationer", skriver artikelförfattarna.

TT