1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Dubbla besked om badanstalt

Strömstads badanstalt får fortsätta med egen gym- och spaverksamhet. Det strider visserligen mot kommunallagen, men inte mot konkurrenslagen, slår Marknadsdomstolen fast i en vägledande dom. Sedan 2012 har Konkurrensverket drivit en process mot Strömstad kommun angående badanstaltens gym- och spaverksamhet.(TT)
Publicerad 10 juli 2015

Strömstads badanstalt får fortsätta med egen gym- och spaverksamhet. Det strider visserligen mot kommunallagen, men inte mot konkurrenslagen, slår Marknadsdomstolen fast i en vägledande dom.

Sedan 2012 har Konkurrensverket drivit en process mot Strömstad kommun angående badanstaltens gym- och spaverksamhet. Enligt myndigheten drivs verksamheten i direkt konkurrens med privata företag.

Marknadsdomstolen ger dubbla besked. Enligt domstolen får inte kommuner driva gym- och spaanläggning i så stor omfattning som i Strömstad, men just Strömstads badanstalts konkurrens är inte tillräckligt stark för att verksamheten ska förbjudas, anser man.

Konkurrensverket påpekar att Strömstad kommun ändrat på sin verksamhet under processens gång. Kommunen ger inte längre driftsbidrag till badanstalten, lokalhyran har höjts och de kommunanställdas friskvårdsbidrag får också användas på privata gym.

TT