1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Brist på jämställdhet sänker skolan

Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD. - Bristen på jämställdhet drar ner resultaten i den svenska skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)(TT)
Publicerad 5 mars 2015
Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD. - Bristen på jämställdhet drar ner resultaten i den svenska skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin
Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD. - Bristen på jämställdhet drar ner resultaten i den svenska skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin

Den nya rapporten har sammanställt tidigare studier, däribland Pisa och PIAAC - en internationell undersökning av vuxnas färdigheter. Eftersom tidigare resultat pekat på stora skillnader mellan pojkars och flickors prestationer har OECD fördjupat sig i frågan. Medan skillnaderna minskar internationellt går Sverige åt motsatt håll med de lågpresterande pojkarna på förlorarsidan.

””

På Vittraskolan i Stockholm känner eleverna igen bilden som rapporten ger. Att flickor ofta är duktiga tror de beror på hur tjejer och killar förväntas vara.

””
””

Samhällets ansvar

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ser pojkarnas sämre prestationer som ett stort jämställdhetsproblem.

””

För att vända trenden krävs enligt henne utmanande och kärleksfulla förväntningar på både pojkar och flickor, att man följer upp resultaten och agerar om pojkarna halkar efter.

Ansvaret ligger inte enbart på skolan personal utan på samhället i stort, anser hon.

””

Normkritisk pedagogik

Allra sämst presterar svenska pojkar i läsförståelse, där 31 procent hade svaga kunskaper jämfört med 14 procent av flickorna. Svenska flickor sticker även ut genom att prestera bättre i matematik än pojkarna.

Enligt Fridolin är bristen på jämställdhet i skolan en av förklaringarna till att allt fler lämnar grundskolan utan behörighet.

””

Bland de förändringar som gjorts i den svenska skolan sedan den förra Pisaundersökningen nämner han investeringar i de tidiga skolåren.

””

TT