1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Ambitiöst klimatmål på bordet

Senast 2045 ska utsläppen i Sverige minskas till mindre än ett ton per person mot dagens sex ton, enligt Miljömålsberedningen. - Det är det mest ambitiösa mål som något land har presenterat, säger ordförande Anders Wijkman.(TT)
Publicerad 9 mars 2016

Beredningen överlämnade ett enigt delbetänkande på onsdagen till miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Förslagen, som redan är kända, innebär att Sverige senaste 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär en tidigareläggning av den tidigare visionen 2050.

Utsläppen från verksamheter inom Sverige ska senast 2045 vara minst 85 procent lägre än de var 1990.

Romson välkomnar

””

Beredningen tillsattes innan SD kom in i riksdagen, och partiet har inte begärt inträde, enligt Romson.

Andra förslag är att ett klimatpolitiskt råd tillsätts, som får ungefär samma roll som det finanspolitiska rådet har inom den ekonomiska politiken. Vidare föreslås ett planerings- och uppföljningssystem med klimatårsredovisningar och handlingsplaner. Resultat av arbetet ska regelbundet redovisas för riksdagen.

Svåra återstår

Som stöd för det klimatpolitiska ramverket föreslås införandet av en klimatlag, som ska ange vad det klimatpolitiska arbetet ska syfta till.

Den svåraste delen av beredningens arbete återstår. Den 1 juni ska en strategi med styrmedel och konkreta åtgärder för hur målen ska uppnås redovisas.

””

TT